Darmiyan City Cultureقومیت و زبان

بیشتر جمعیت شهرستان درمیان فارس هستند و به همین زبان و با گویش محلی تکلم می‌کنند. عرب‌ها و بلوچ‌ها از دیگر نژادهای ساکن شهر درمیان هستند که به زبان محلی و فارسی صحبت می‌کنند.

Culture Darmyan ecotourism Ecotourism Handicraft Iran Iran Touring South Khorasan Tourism Tourism

Related cities