گشت دو روزه در منطقه بیرجند


پیشنهاد گشت دو روزه در شهر بیرجند و روستاهای اطرافش

پیشنهاد ما این است که روز اول گشتی در شهر پر جنب و جوش بیرجند بزنید، می‌توانید از مکان مشخص نشده است استفاده کنید. روز دوم برای لذت بردن از طبیعت این منطقه کویری، پیشنهاد ما رفتن به روستاهای اطراف است. صبح زود با ماشین به سمت روستای ماخونیک بروید که به لی‌لی پوت ایران مشهور است، نه فقط برای کوتاهی قد مردمانش که حتا در معماری آن که دیوارها و سقف خانه‌هاییش کوتاه است. لباس‌های مردم این روستای مرزی بلوچی است. برای دیدن ماخونیک یک ساعت هم کافی است اما اگر بخواهید با مردمش هم‌کلام شوید زمان بیشتری نیاز دارد. هنوز مردم این روستا نان‌خود را می‌پزند و تکنولوژی به خانه‌هایشان چندان نفوذ نکرده است. ماخونیک را به مقصد چنشت رنگارنگ ترک کنید. راهی نه چندان کوتاه که از میان تپه ماهور به روستای کوهستانی جنشت می‌رسد. لباس‌های رنگارنگ سنتی زنان این روستا مشهور است و می‌توانید گشتی در بافت قدیمی و زنده روستا بزنید. 

ایران ایرانگردی بیرجند چنشت خراسان جنوبی ماخونیک

شهرهای مرتبط