بلوچ دوزی


یکی از انواع رودوزی‌ها از بین گونه های مختلف صنایع دستی ایران که در منطقه سیستان و بلوچستان رواج دارد.

بلوچ دوزی به طور کلی نام یکی از انواع رودوزی‌های ایران است که بیشتر در استان سیستان و بلوچستان  انجام می‌شود. از آنجا که مردم بلوچ هنوز پوشش سنتی خود را حفظ کرده‌اند هنوز این رودوزی‌ها در بین دختران و زنان بلوچ رواج دارد. دختران از مادران یا خواهران خود این هنر را از کودکی یاد می‌گیرند و طرح‌ها و رنگ‌های این نقوش علاوه بر روش دوخت به صورت سینه به سینه و نسل به نسل در بین دختران و زنان منتقل می‌شود. 

دوخت‌های متعدد در این هنر جای دارند: از سیاه‌دوزی، جوک دوزی، پرکار، پریوار دوزی و ... . هر یک از این دوخت‌های در منطقه‌ای بیشتر و در منطقه‌ای دیگر کمتر استفاده می‌شوند. اما هر چه هست لباس‌های دوخته شده این مردمان در این دیار سخت و بی آب، مانند کل‌هایی دشت‌های خشک بلوچستان را رنگین می‌کند. 

ایران بلوچ بلوچ دوزی رودوزی سوزندوزی سیستان و بلوچستان صنایع دستی گلدوزی

رودوزی


شهرهایی که صنعت بلوچ دوزی در آن‌ها رواج دارد


روستاهای مرتبط