توتم خورشید خانم


عروسك يا توتم «خورشيد خانم» توليد زنان هنرمندسرای هورشيد است که بر اساس طرحی تاریخی تولید می‌شود.

عروسک يا توتم «خورشيد خانم» توليد جديد زنان هنرمندسرای هورشيد (خانه بومگردی هور) كه بر اساس طرح تلفيقی از نقش‌های سوزن‌دوزی شده‌ای به نام «چشوك» در ورزنه و «چشم و دووم» ( دووم يعنی صورت)  نماد «چشم زخم» است كه زنان كوير شرق اصفهان از آن برای دوری از چشم و نظر بر قنداق نوزاد، شاخه درختان، دار قالی، سر در خانه‌هايشان و .... از دوران كهن استفاده میكردند. برای اولين بار فرايند تبديل طرح دو بعدی اين صورت‌های سوزن دوزی شده به نمونه سه بعدي و عروسک مانند در هنرمندسراي هورشيد صورت گرفت. به طوری كه سر «چشم و دووم» به مثلث هايي پر از خرده پارچه و خرده دور ريز نخ قالی وصل شد. دايره نماد آب و گردونه مهر و خورشيد است و مثلث در اساطير نماد «آناهيتا» الهه آب است كه جنس مونث و باروری است. در فرايند توليد و ترويج اين توتم عروسكی از تزييناتی همچون تكه پارچه‌های دور ريختني و اضافه نخ‌های پشمی قالی، دانههای گياهی اسپند، سنگ خرمهره و سكه های چند ريالی استفاده شده است. توليد عروسکهای «خورشيد خانم» يك رويكرد هنر محيطی است كه از طريق آن با حفظ محيط زيست در جهت معيشت جامعه محلی و گردشگری پايدار در بازار داخلي و خارجی به فروش می‌رسد.


شهرهای مرتبط