طبیعی جنگل


طبیعی جنگل

favourite
share

جنگل سنو

این جنگل در ۲۴ کیلومتری شهر طبس  واقع شده است، بیشتر زمین‌های این منطقه کوهستانی است و ارتفاعات صعب‌العبوری دارد. شرایط طبیعی و محیطی حاکم بر منطقه مانند کمبود منابع آب، خشکی و شوری خاک، باعث ایجاد و گسترش پوشش گیاهی خاصی (تا حدودی مرتعی) شده است. مراتع استان اغلب شامل گیاهان شورپسند است. این مراتع به دلیل استفاده در تولیدات دارویی و همچنین تهییه علوفه، از نظر اقتصادی اهیمت زیادی دارد. از نظر داشتن فرصت‌های شغلی و چشم‌اندازهای طبیعی نیز مورد توجه است. تاکنون ۸۰۰ گونه گیاهی در این منطقه شناسایی شده که اغلب این گیاهان خاصیت دارویی دارند.

جنگل‌های دست‌کاشت دارای پوشش درختچه‌ای و درختی مثل گز، اسفناج وحشی و تاغ می‌باشند که برای کاهش توفان‌های کویری کاشته شده‌اند. این گیاهان از پایدارترین گونه‌های کویری می‌باشند که می‌توانند در برابر کم‌آبی و توفان‌های شدید و وزش شن‌های روان مقاومت کنند. این جنگل‌ها در شهرستان‌های ابرکوه، صدوق، خاتم، طبس و میبد وجود دارد.

استفاده نابجا،‌از پوشش گیاهی این منطقه عامل مهمی در از بین رفتن جنگل‌ها شده است.