آبگرم طبیعی

چشمه آبگرم پهن‌لو

(جاذبه گردشگری)

اردبیل سرعینآبگرم طبیعی

favourite
share

چشمه آبگرم پهن‌لو

این چشمه آبگرم در شمالی‌ترین نقطه شهر سرعین  واقع شده است چشمه پهن‌لو از چشمه‌های دایمی و جوشان است و حالت نیمه اسیدی دارد.

از خصوصیات آب چشمه پهن‌لو می‌توان به: سبز رنگ بودن و در ردیف آبهای کلرو بی‌کربنات سدیم قرار داشتنش اشاره کرد.

خاصیت درمانی این چشمه: تسکین دردهای مفصلی و اعصاب است.

منابع:

www.sobhanehonline.com

www.library.tebyan.net