آبگرم طبیعی

چشمه آبگرم قره سو

(جاذبه گردشگری)

اردبیل سرعینآبگرم طبیعی

favourite
share

چشمه آبگرم قره سو

این چشمه در شهر سرعین  و در کنار چشمه آبگرم ساری سو  قرار دارد. این چشمه از چشمه‌های دایمی و جوشان است و میزان آب این چشمه در فصول مختلف متفاوت است.

از خصوصیات فیزیکی آب چشمه قره سو: مزه گس و بیرنگ بودن آب چشمه است.

خاصیت درمانی آب چشمه قره سو: تسکین دردهای روماتیسمی و آرامش دهنده اعصاب.

منابع:

www.sobhanehonline.com

www.library.tebyan.net