Pole khab Description


روستایی که در میانه جاده کرج به چالوس است و شهرت به زیبایی دارد

پل خواب نام روستایی است کوچک با شهرتی بسیار که در میانه جاده Karaj به Chalus و در سمت راست رودخانه خروشان آن و در ۴۷ کیلومتری کرج قرار دارد. دره‌ای که روستای پل خواب در انتهای آن جای گرفته مورود نام دارد که برگفته از آبادی باغستانی بسیار کوچک در فاصله ۴کیلومتری پل خواب است. رودخانه مورود که از ارتفاعات قله سیاه سنگ جاری می‌شود پس از پیچ و خم‌های فراوان به مورود و متعاقب آن به پل خواب می‌رسد. هم اکنون با احداث یک جاده خاکی کم عرض این دو روستای کوهستانی به یکدیگر پیوسته، در میانه‌های این دو روستا مکان‌های مناسبی برای اقامت و استراحت به وجود آمده است. همچنین ادامه مسیر پاکوب پس از مورود، بسیار مناسب برای انجام یک پیاده روی سبک یک ساعته است. بهترین زمان برای انجام این برنامه بهار و تابستان است. 

کلیه اطلاعات داده شده در این مورد از کتاب راهنمای گردشگری استان البرز برداشت شده است.

Alborz Chalus ecotourism Ecotourism Ecotourism Iran Iran Touring Karaj Nature Tourism Tourism

Related cities


Related villages