Spa Nature

Chanf Hot water and mineral springs

(Attraction)

Siatan and Balouchestan NikshahrSpa Nature

favourite
share

Chanf Hot water and mineral springs

چشمه آبگرم چانف از جاذبه‌های استان Siatan and Balouchestan است که در ۲۵ کیلومتری مرکز دهستان چانف در منطقه آهوران شهر نیک‌شهر قرار گرفته است.

منطقه آهوران که چشمه چانف در آن قرار گرفته، دارای آب و هوای مساعد برای رویش برخی گیاهان دارویی کمیاب است، این گیاهان در محدوده چشمه‌ها و کوه‌های آهوران رویده‌اند.

آب چشمه چانف دارای مواد معدنی است و از آن برای دفع سنگ کلیه استفاده می‌شود به دلیل خاصیت درمانی آب این چشمه افراد زیادی به این منطقه مراجعه می‌کنند. استان سیستان و بلوچستان دارای چشمه‌های آبگرم زیادی است اما متاسفانه بدلیل نبود امکانات مناسب برای دسترسی به این چشمه‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند.