Spa Nature

Bazman Hot water spring

(Attraction)

Siatan and Balouchestan BazmanSpa Nature

favourite
share

Bazman Hot water spring

چشمه آبگرم بزمان در استان Siatan and Balouchestan ، ۱۰۰ کیلومتری شمال Iranshahr  در جنوب مرکز شهر بزمان و در ۳۰ کیلومتری جاده بزمان - دلگان قرار گرفته است.

آب این چشمه از میان خاکسترهای آتشفشانی خارج می‌شود و دمای این آب ۳۶ درجه سانتی‌گراد است. محل قرار گرفتن چشمه ۹۲۰ متر بالاتر از سطح دریا است.

آب چشمه بزمان دارای املاح معدنی است و در گروه آب‌های سولفاته و کربنات است.

چشمه بزمان در یک حوضچه طراحی شده، آب چشمه درون این حوضچه جمع می‌شود و ساکنین این منطقه از آب چشمه برای تسکین درد و شستشو استفاده می‌شود.

منابع:

   www.dana.ir

www.seeiran.ir