museum


museum

favourite
share

Archaeological Museum

این بنا در سال ۱۳۲۶ شمسی توسط حاج ابوالقاسم آزاده چالشتری و از محل مایملک حاج آقا حسین پرهیزگار احداث و در سال ۱۳۳۴ وقف عام گردیده است. این بنا شامل دو باب حمام بزرگ و کوچک می‌باشد که از قسمت‌های هشتی، راهرو، سربینه، میان‌در، گرمخانه، شاه‌نشین و خزینه تشکیل شده است.

قدیمی‌ترین آثار این موزه ابزارهای سنگی ریز و درشت با پیکره‌های گلی و ابزار استخوانی دوره نوسنگی می‌باشند که به حدود هشت تا نه هزار سال قبل تعلق دارند. ابزار سنگی این موزه نمونه‌هایی از اولین احداث تولیدات تکنیکی انسان‌های دوره نوسنگی هستند که در ساخت آن‌ها از روش‌های ماهرانه‌ای استفاده شده است. پیکره‌های گلی این دوره نیز در ارتباط با فرهنگ و آیین‌های مذهبی دوره نوسنگی هستند. ظروف سفالی نخودی منقوش با نقوش هندسی به رنگ سیاه متعلق به هزاره‌ی چهارم و پنجم قبل از میلاد هستند. آجر نوشته موجود به خط میخی دوران ایلام میانه متعلق به پادشاه این دوره است. بخش قابل توجه دیگری از آثار این موزه به محدوده زمانی هزاره اول قبل از میلاد تعلق دارد. آثار این دوره تقریبا متعلق با حکومت سلسله‌های ماد و هخامنشی در این سرزمین هستند.

کلیه اطلاعات داده شده در این متن، برگرفته از سایت میراث فرهنگی چهارمحال بختیاری است.