صنایع چوبی


صنایغ چوبی مانند منبت‌کاری، خاتم‌کاری و ... گستردگی زیادی در ایران داشته و هنرمندان، این ماده طبیعی را به فرم‌های گوناگونی می‌آرایند.

آن دسته هنرهایی که ماده اصلی تشکیل دهنده آن چوب باشد را در زمره صنایع چوبی قرار می‌دهند. این هنر گستردگی زیادی در ایران داشته و هنرمندان، این ماده طبیعی را به فرم‌های گوناگونی می‌آرایند.  

ایران چوب صنایع چوبی صنایع دستی