فلزکاری


شکل دهی و تزیین فلزات برای ساخت انواع اشیا به وسیله ابزار و روش‌های مختلف را فلزکاری می‌گویند.

شکل دهی و تزیین فلزات برای ساخت انواع اشیا به وسیله ابزار و روش‌های مختلف را فلزکاری می‌گویند. فلزکاری از دیرباز در ایران رواج داشته و هم‌اکنون نیز در بازار شهر مکان پیدا نشد از نزدیک می‌توانید کار هنرمندان مختلف را ببینید. 

ایران صنایع دستی فلز قلمزنی مس