توصیف چشمه آبگرم لوت


این چشمه آب گرم در کویر لوت قرار گرفته است

این چشمه آب گرم در بیابان لوت و در شهر خوسف  قرار دارد. آب این چشمه خواص درمانی داشته و برای بیماری‌های مفصلی، کمر درد، پا درد و اعصاب و روان مناسب است.

آبگرم اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم خراسان جنوبی خوسف طبیعت طبیعت گردی چشمه آبگرم لوت گردشگری

شهرهای مرتبط