اولین دوره جایزه سید‌هاشم


اولین دوره جایزه بومگردی سیدهاشم با محوریت مهمان نوازی ایرانی در تابستان ۱۳۹۹ برگزار می‌شود.

اولین دوره جایزه بومگردی سیدهاشم در تابستان ۱۳۹۹ برگزار می‌شود. 

مراحل داوری این جایزه که در بین اقامتگاه‌های عضو جامعه بومگردی کشور برگزار می‌شود از ابتدای فروردین ۱۳۹۹ آغاز و تا یک هفته پیش از برگزاری مراسم ادامه خواهد داشت.


جایزه بومگردی سیدهاشم