چاپ و رنگرزی


چاپ‌های سنتی مانند قلمکار و باتیک رواج بسیاری دارند. رنگرزی سنتی نیز به کمک مواد طبیعی و یا شمیمایی صورت می‌گیرد.

چاپ سنتی

چاپ و انتقال طرح بر روی مواد مختلف را که به وسیله، مهر، قالب و یا با قلم مو صورت می‌گیرد را چاپ سنتی می‌گویند. مرسوم‌ترین چاپ سنتی در ایران بر روی پارچه انجام می گیرد. 

از مرسوم‌ترین چاپ‌ها، چاپ‌هایی مثل چاپ قلمکار و چاپ باتیک است که در هر دو نوع چاپ، پارچه باید برای نقش‌پذیری شستشو و سفید شود.

چاپ باتیک بر روی پارچه‌های ابریشمی است. در این نوع چاپ به وسیله قلم مو که با موم آغشته شده بر روی پارچه نقش‌هایی را پیاده می‌کنند و بعد از رنگ‌آمیزی جاهایی از پارچه که موم داشته سفید مانده و قسمت‌های دیگر رنگی می‌شود، بعد از اتمام رنگ‌آمیزی، به وسیله شستشو موم از پارچه جدا می‌گردد و با اتوی داغ نقش شکل داده شده را به تثبیت می‌رسانند. این نوع چاپ در تبریز رایج است.

در چاپ قلمکاری، نقش به وسیله مهر چوبی بر روی پارچه منتقل می‌شود. نقش‌های مورد نظر در این چاپ بر روی چوب گلابی که محکم است تراشیده شده و سپس با رنگ‌های مورد نظر، که حداکثر چهار رنگ است بر روی پارچه‌های پنبه‌ای نقش داده می‌شود. این نوع چاپ امروزه در اصفهان رواج زیادی دارد.

رنگرزی سنتی

در رنگرزی سنتی، الیاف و مواد طبیعی در گذشته به کمک مواد طبیعی و گیاهان رنگ‌زا و در روزگاران جدید به وسیله جوهر رنگ می‌شوند. 

در گذشته از برخی حشرات نیز برای رنگرزی استفاده می‌کردند، از جمله نوعی حشره برای رنگ قرمز.

اصفهان ایران چاپ روی پارچه صنایع دستی


شهرهایی که صنعت چاپ و رنگرزی در آن‌ها رواج دارد