توصیف کوه دماوند


دماوند بلندترین قله ایران در رشته کوه البرز و دارای آتشفشانی نیمه خاموش است.

دماوند بلندترین قله ایران در رشته کوه البرز و دارای آتشفشانی نیمه خاموش است. 

آمل اکوتوریسم ایران ایرانگردی بوم گردی بومگردی تهران توریسم سفر طبیعت طبیعت گردی مازندران کوه دماوند گردشگری

شهرهای مرتبط