قایق سازی


کهن‌ترین خلاقیت و هنر ساکنین همجوار دریا

‌قایق سازی قدیمی‌ترین و مهم‌ترین صنایع دستی مردمان استان بوشهر است که سابقه‌ایی کهن دارد.
با توجه به موقعیت جغرافیایی و شیوه زندگی ساکنین سواحل خلیج فارس ساخت قایق از گذشته تاکنون در این منطقه رواج داشته و دارد. در جنوب ایران به کسی که به کار ساخت قایق و لنج مشغول باشد جلاف یا گلاف گفته می‌شود.

ماده اولیه برای ساخت قایق چوب است که فراوان‌ترین ماده در طبیعت است. برای ساخت بدنه قایق باید از چوب‌هایی استفاده شود که در برابر رطوبت مقاوم باشند، به همین دلیل از چوب هندی به نام سای استفاده می‌شود.

از مهم‌ترین مراکز ساخت قایق می‌توان به: بوشهر، بندر ریگ، بندر گناوه، جزیره شیف و بندرهای جنوب ایران اشاره کرد.

ایران بوشهر صنایع چوبی صنایع دستی قایق قایق سازی

صنایع چوبی


شهرهایی که صنعت قایق سازی در آن‌ها رواج دارد