سیاه چادربافی


دست‌بافته‌ای بسیار ساده با موی بز جهت استفاده در سقف و دیوارهای چادر عشایر

به دست‌بافته‌ای بسیار ساده با موی بز برای استفاده در سقف و دیوارهای ادر عشایر گفته می‌شود. ماده مورد نیاز جهت بافت سیاه چادر موی بز است که از رنگ سیاه زاغ، سور و بور آن استفاده می‌شود. کلیه مراحل پاکیزه‌سازی و ریسندگی توسط مردان و زنان بومی انجام می‌شود. محصول تولیدی این رشته، تخته‌های سیاه چادر است که جهت تهیه چادر عشایری با اندازه‌های مختلف، تعدادی از آنها را به هم متصل می‌کنند. این تخته‌ها به طول تقریبی هشت تا ده متر و عرض یک متربافته می‌شوند و به صورت ساده و کاملا سیاه رنگ‌ است. برخی افراد برای ایجاد تمایز بین سیاه چادر خود و سایر سیاه چادرها، در حین بافت بر روی این تخته‌ها با نخ سفید پنبه‌ای نقش‌های ساده‌ای ایجاد می‌نمایند. ابزار مورد استفاده در سیاه چادربافی بسیار ساده و ابتدایی و شامل دار افقی، شانه، دَستَک و پاکی است. در حال حاضر بافت سیاه چادر توسط ساکنین روستاها و طوایف عشایری صورت می‌گیرد.

ایران سیاه چادربافی صنایع دستی عشایر عشایر

بافته‌های داری و زیراندازها


شهرهایی که صنعت سیاه چادربافی در آن‌ها رواج دارد