فرهنگ شهر بندرعباسدر کنار انواع ماهی‌ها که از مهمترین سوغاتی‌های خوراکی این شهر هستند، صنایع دستی دریایی که از پوست نرم‌تنان دریایی ساخته شده و ساخته‌هایی مثل اشیای تزیینی زیورآلات و قاب عکس با آنها تولید می‌شود، از سوغاتی‌های پرطرفدار بندرعباس محسوب می‌شود.  سفالگری ، چادرشب بافی ، گلابتون دوزی ، بادوله دوزی، شک دوزی و شیریکی پیچ، از دیگر صنایع‌دستی بندرعباس به شمار می‌آیند که برای سوغاتی گزینه‌های مناسبی هستند.     

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بندرعباس بومگردی توریسم صنایع دستی غذا فرهنگ هرمزگان گردشگری

شهرهای مرتبط