مسگری


شکل دادن ورقه‌های مس برای ساختن ظروف با کمک چکش مسگری

دواتگری یا مس چکشی یکی از صنعت‌های کهن است که به ساخت انواع ظرف‌ها و ابزار کاربردی مانند: سینی، دیگ، کاسه، بشقاب، لیوان و ... با چکش کاری ورق مس می‌پردازد. هنری سخت که با برش ورقه‌های مس شروع می‌شود و با اتصال دادن قطعات با کمک ابزار به هم، ظرف طراحی شده شکل می‌گیرد.

مسگری طی چند مرحله شامل، ورقه‌های مسی، چکش کاری، ایجاد اتصالات دندانه‌ای، آتش کاری و سفیدکاری صورت می‌گیرد. 

مسگری هر چند مدتی از رونق افتاد، ولی دوباره اقبال عمومی به استفاده از ظروف مسی بیشتر شده و رونق مسگری دوباره به شهرهای مختلف در حال بازگشتن است.

اراک اصفهان ایران خراسان جنوبی صنایع دستی طبس مرکزی مسگری یزد

شهرهایی که صنعت مسگری در آن‌ها رواج دارد