اقامتگاه‌های بومگردی


130 اقامتگاه از میان 130 اقامتگاه.
ظرفیت کل: 16 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان یزد، تفت، روستای گردشگری مبارکه
شماره تلفن : شماره تلفن 09135198699
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم یزدانی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر ، کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 25 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، شهرستان مینودشت، روستای کلوکند، خیابان امام علی، کوچه شهید محمدحسین قزلسفلو، پلاک ۱۰۲
شماره تلفن : شماره تلفن 09111796540 - 09119767025
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم قزلسفلو
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 30 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان سمنان، شاهرود، روستای نکارمن
شماره تلفن : شماره تلفن 09121056473 - 02332235921 - 09193745900
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای عاطفی
قیمت به ازای هر نفر : بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 0 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، کیلومتر ۲۰ مشهد - گرگان،‌ فاضل آباد، روستای قریب آباد
شماره تلفن : شماره تلفن 09111755942
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای قربانی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل

ظرفیت کل: 54 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان آذربایجان غربی،شهر تکاب، روستای بدرلو
شماره تلفن : شماره تلفن 09148248198 - 09013747882
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای غفاری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 5 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان اصفهان، آران و بیدگل
شماره تلفن : شماره تلفن 09907116702 -09132631024
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای بیابانپور
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 39 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان هرمزگان، جزیره قشم، سوزا، میدان آزادی، جنب مسجد خالدبن ولید
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای نوفرستی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : ساحل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 45 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان سمنان، شهر شاهرود، روستای ابر
شماره تلفن : شماره تلفن Outdoors only (+989102875054 - +989301208212)
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای آشوری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 45 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان اصفهان، شهر ورزنه، خیابان شهید بهشتی، پلاک ۲۸
شماره تلفن : شماره تلفن 03146485726 - 0910868951
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای ابراهیمی
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان مازندران، شهر بابلسر، خیابان رجایی، کوچه موحد ۱
شماره تلفن : شماره تلفن 09111188824 - 09173108478
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم و آقای صفوی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : ساحل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 5 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان آذربایجان شرقی، تبریز، کندوان، اسکو، جنب مدرسه قدیمی
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای رییسی
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 19 (نفر)

شماره تلفن : شماره تلفن 09171176630 - 09177018164
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم حمیدی نژاد
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 10 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان فارس، شهر پاسارگاد، خیابان کوروش، کوچه شهید هادی آزادی
شماره تلفن : شماره تلفن 07143582869 - 09178088679
مسئول پاسخگویی/رزرو : محمدرضا کرمی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان (850000 ریال)
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 42 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان خراسان رضوی، شهر کاشمر، روستای طرق
شماره تلفن : شماره تلفن 09351357880 - 09159095120 - 05155883743
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای محمودیان
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 36 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان اصفهان، شهربرزک، محله مصلی، کوچه آیت ا.. موسوی
شماره تلفن : شماره تلفن 0913095306 - 09162641004
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 35 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان فارس، شهر آباده، خیابان شهید بهشتی، کوچه مسجد اعظم
شماره تلفن : شماره تلفن 09177511079 - 09171530115
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای درافشان
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر ، کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 68 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، شهرستان سربیشه، روستای هریوند
شماره تلفن : شماره تلفن 09151583326
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای طاهریان
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر ، کوهستان
پوشش شبکه آنتن‌دهی موبایل در این منطقه ضعیف است آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 40 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، شهر شاهرود، نوکنده، خیابان حافظ، حافظ ۶
شماره تلفن : شماره تلفن 09193346918
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای سلطانعلی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 28 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان مازندران، شیرگاه، روستای چالی
شماره تلفن : شماره تلفن 09012762721
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان فارس، شهر کازرون، روستای کشکولی، خیابان شفاییه
شماره تلفن : شماره تلفن 09173219271 - 09379442733
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 16 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان اصفهان، شهر خوانسار، خیابان امام خمینی، کوچه شهید شجاعی
شماره تلفن : شماره تلفن ۰۳۱۵۷۷۷۲۵۳۷ - ۰۹۱۲۴۱۸۳۵۴۷
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای معصمی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 37 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، آزادشهر، روستای فارسیان
شماره تلفن : شماره تلفن 017335707693 - 09117021329 - 09117325052
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای پارسیان
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 21 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان اصفهان، نجف آباد، دهق، خیابان شریعتی، میدان شهدا
شماره تلفن : شماره تلفن 09392377231
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای علی عسگری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : دشت
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 10 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان فارس، سپیدان، روستای کمهر
شماره تلفن : شماره تلفن 09178985430
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای فیروزی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 21 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان اصفهان، شهر کاشان، روستای کاغدی
شماره تلفن : شماره تلفن 09133618849
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای اسماعیل پور
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر ، دشت
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 39 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان اصفهان، شهر کاشان، خیابان ملا فتح الله، جنب مرکز هنرهای سنتی
شماره تلفن : شماره تلفن ۰۹۳۰۲۲۲۴۳۲۴- ۰۹۱۳۲۶۰۲۹۲۷
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم کوهسالی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 109 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان خوزستان، شهر ایذه، روستای آبزهلی، دشت سوسن
شماره تلفن : شماره تلفن ۰۹۱۶۹۰۱۸۴۳۱ - ۰۹۳۷۶۳۰۰۴۹۵
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای مهدی‌پور
قیمت به ازای هر نفر : بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : دشت
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 24 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان یزد، شهر ابرکوه، محله پشت آسیا، خیابان سرو
شماره تلفن : شماره تلفن ۰۹۱۳۳۵۲۵۲۸۳ - ۰۹۱۳۱۵۷۳۸۰۴
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای رضاییان - آقای امیدوارپناه
قیمت به ازای هر نفر : بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر ، کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش شبکه آنتن‌دهی موبایل در این منطقه ضعیف است آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 26 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان خراسان رضوی، شهر مشهد، انتهای جاده شاندیز، امام رضا۱۱، روستای حصارسرخ
شماره تلفن : شماره تلفن ۰۹۱۵۳۵۲۴۵۵۶ - ۰۹۱۵۸۷۹۱۹۱۹
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای منصوری‌خواه
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 26 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، شهرستان رامیان، روستای پاقلعه، منطقه پشمک
شماره تلفن : شماره تلفن 9,109,493,605
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای منتظری
قیمت به ازای هر نفر : بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل