اقامتگاه‌های بومگردی


130 اقامتگاه از میان 130 اقامتگاه.
ظرفیت کل: 10 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان فارس، سپیدان، روستای کمهر
شماره تلفن : شماره تلفن 09178985430
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای فیروزی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 32 (نفر)

شماره تلفن : شماره تلفن 09133517664
مسئول پاسخگویی/رزرو : حامد شاهچراغی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : سایر
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 22 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی اصفهان، شهرستان فریدن، روستای موغان
شماره تلفن : شماره تلفن 09131656164 - 09364172177
مسئول پاسخگویی/رزرو : بابک براتی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 38 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی سمنان، شهر دامغان، روستای عباس‌آباد
شماره تلفن : شماره تلفن 09355848515 - 09125321586
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم عالمی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان (بدون سرویس ۳۵ هزار تومان - با صبحانه ۶۰ هزار تومان)
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 36 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان همدان، شهرلالجین، روستای آقبلاغ
شماره تلفن : شماره تلفن 09399060236 - 09189121102 - 09188174042
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم حسنی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : دشت
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 48 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان سمنان، شهر بیارجمند، روستای هدف گردشگری قلعه بالا
شماره تلفن : شماره تلفن 02332672625 -09123735794 -09330770272
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای کیقبادی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، دشت
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 23 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی سمنان، شاهرود، بیارجمند، روستای قلعه بالا
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای عجمی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

4.7
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 55 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی روستای گوران، جنب نخلستان
شماره تلفن : شماره تلفن 09162622480
مسئول پاسخگویی/رزرو : حسین هدری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 8 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی كليبر، ۱/۵ کیلومتری كليبر، روستای گلوسنگ
شماره تلفن : شماره تلفن 09144123082
مسئول پاسخگویی/رزرو : جواد طاهری اصل
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی (۲/۵ کیلومتر مسیر انتهایی به اقامتگاه خاکی است.)
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.8
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 57 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی آستان آدربایجان شرقی، شهر کلیبر، خیابان تربیت بدنی
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای چوبان
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 48 (نفر)

شماره تلفن : شماره تلفن 09133620653
مسئول پاسخگویی/رزرو : علی شاکر آرانی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : سایر
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : دشت
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 16 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان یزد، تفت، روستای گردشگری مبارکه
شماره تلفن : شماره تلفن 09135198699
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم یزدانی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر ، کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 12 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خراسان جنوبی، بشرویه، میدان امام
شماره تلفن : شماره تلفن 09359958500
مسئول پاسخگویی/رزرو : مصطفی مرادی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 54 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان آذربایجان غربی،شهر تکاب، روستای بدرلو
شماره تلفن : شماره تلفن 09148248198 - 09013747882
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای غفاری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 5 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان اصفهان، آران و بیدگل
شماره تلفن : شماره تلفن 09907116702 -09132631024
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای بیابانپور
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 28 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کیلومتر ۱۰ جاده بردسکن به سبزوار، روستای کبودان
شماره تلفن : شماره تلفن 09159322410
مسئول پاسخگویی/رزرو : جواد یوسفی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 31 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خراسان رضوی، شهر خواف، خیابان شهاب، شهاب 6
شماره تلفن : شماره تلفن 05154231792 - 09154117424
مسئول پاسخگویی/رزرو : محمد امین نباتی رودی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : دشت
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 18 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی شیراز، خیابان لطفعلی خان، روبرو مسجد نصیرالملک
شماره تلفن : شماره تلفن 09179995494
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای شفیعی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 10 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان مازندران، بین تنکابن و رامسر
شماره تلفن : شماره تلفن 09352602536
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم اشتری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته ، خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان سمنان، بیارجمند، روستای قلعه بالا
شماره تلفن : شماره تلفن 09125730052
مسئول پاسخگویی/رزرو : علی احمدی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 34 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خیابان امام خمینی، امام خمینی۶، پلاک ۲۶
شماره تلفن : شماره تلفن 03433750138 - 0913145259 - 09133431146
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم قاسمی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 21 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی ۵ کیلومتری جاده شهربابک- سيرجان، بعد از پلیس راه، فرعی سوم سمت راست، ورودی كنار مجتمع پذيرايي هما، نبش چهار كوچه دوم
شماره تلفن : شماره تلفن ۰۳۴۳۴۱۱۲۶۹۵ - ۰۹۱۳۱۹۳۱۶۴۱
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم جاویدی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : سایر
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : سایر
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 4 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی داخل روستا، شهرک شهید حسینی، خیابان بهشت، کوچه آخر، قطعه ۳۴۴
شماره تلفن : شماره تلفن 02332396750 - 0919430089
مسئول پاسخگویی/رزرو : مجتبی ادیب‌زاده
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 74 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی سمنان، شاهرود، روستای رضاآباد
شماره تلفن : شماره تلفن 09196677319 - 09905715232
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای احمدی - خانم هروی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته ، خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 60 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خراسان جنوبی، شهر بیرجند، روستای چنشت
شماره تلفن : شماره تلفن 09158638574
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای ابراهیمی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 60 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خیابان پیامبر اعظم جنب ایستگاه تاکسی
شماره تلفن : شماره تلفن 07635347407 - 09172102903 -09174980617
مسئول پاسخگویی/رزرو : عامر زینلی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته ، پیاده‌راه
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : ساحل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 68 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، شهرستان سربیشه، روستای هریوند
شماره تلفن : شماره تلفن 09151583326
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای طاهریان
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر ، کوهستان
پوشش شبکه آنتن‌دهی موبایل در این منطقه ضعیف است آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 29 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی محله مصلی روستای کُندازی
شماره تلفن : شماره تلفن 09129337175
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای عمادی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کرمان، ماهان، خیابان کشاورز، انتهای خیابان سمت چپ
شماره تلفن : شماره تلفن 09126184223
مسئول پاسخگویی/رزرو : حمید عسکری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 11 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان سمنان، بیارجمند، روستای قلعه بالا
شماره تلفن : شماره تلفن 09125730052
مسئول پاسخگویی/رزرو : علی احمدی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 21 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان اصفهان، نجف آباد، دهق، خیابان شریعتی، میدان شهدا
شماره تلفن : شماره تلفن 09392377231
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای علی عسگری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : دشت
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 30 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی یزد، خیابان امام خمینی، روبروی امامزاده شاهزاده فاضل، کوچه ۲۱ ، پلاک ۲۶
شماره تلفن : شماره تلفن 09135162609 - 03536262325
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای موذنی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.1
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 23 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کاشان، خیابان ملاحبیب الله شریف، کوچه پامنار، گذر آب انبار خان، کاشی ۲۰
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 25 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خیابان اصلی نصرت آباد ، پلاک ۳۸۶، خانه بابا خداداد
شماره تلفن : شماره تلفن 09138545899
مسئول پاسخگویی/رزرو : مهداد منوچهری کلانتری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 37 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، آزادشهر، روستای فارسیان
شماره تلفن : شماره تلفن 017335707693 - 09117021329 - 09117325052
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای پارسیان
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 25 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، شهرستان مینودشت، روستای کلوکند، خیابان امام علی، کوچه شهید محمدحسین قزلسفلو، پلاک ۱۰۲
شماره تلفن : شماره تلفن 09111796540 - 09119767025
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم قزلسفلو
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 50 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی گلستان، رامیان، بالاتر از میدان امام علی، کوچه امام ۴۴
شماره تلفن : شماره تلفن 09190066382 - 09192114706
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم ثقه الاسلامی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان (با صبحانه ۶۵ هزار تومان - فول برد ۱۲۰ هزار تومان)
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 46 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی اصفهان، شهرستان برخوار، بخش حبیب آباد، روستای پروانه، پلاک ۶
شماره تلفن : شماره تلفن 09132867622
مسئول پاسخگویی/رزرو : امیر محبت
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 15 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان فارس، شهرستان پاسارگاد، خیابان کوروش، کوچه باستان
شماره تلفن : شماره تلفن 09330204734-09171273846
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم صفایی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

4.4
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 25 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کاشان، برزک، محله مصلی، روبروی مسجد مصلی
شماره تلفن : شماره تلفن 03155673303 - 09132633483
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای شیری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 34 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی اصفهان، کاشان، خیابان علوی، باستان ششم، بن بست علامه، شماره ۴۳
شماره تلفن : شماره تلفن 03155225134
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم غفاری - آقای نجابت
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

4.7
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی اصفهان، شهر بَرزُک، محله مصلی
شماره تلفن : شماره تلفن 09125472055
مسئول پاسخگویی/رزرو : ترگل انوری نژاد
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 10 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان فارس، شهر پاسارگاد، خیابان کوروش، کوچه شهید هادی آزادی
شماره تلفن : شماره تلفن 07143582869 - 09178088679
مسئول پاسخگویی/رزرو : محمدرضا کرمی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان (850000 ریال)
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

4.5
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 46 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، مینودشت، روستای ساسنگ
شماره تلفن : شماره تلفن 09128883268
مسئول پاسخگویی/رزرو : راحله احمدی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 31 (نفر)

شماره تلفن : شماره تلفن 09112913129
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای گلیج - خانم محمودی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 125 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان فارس، شهر شیراز، روستای جورگ
شماره تلفن : شماره تلفن 07132345358 -09173112764 -09125137470
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای محمدی کشکولی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : سایر
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

4.6
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 12 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی داخل روستای پاده
شماره تلفن : شماره تلفن 09124798653
مسئول پاسخگویی/رزرو : منیر تقدیسی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 33 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی ابتدای روستای زرآباد
شماره تلفن : شماره تلفن 09122578597
مسئول پاسخگویی/رزرو : فرهاد طایفه
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.6
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 28 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی اصفهان، جندق، روستای فرحزاد
شماره تلفن : شماره تلفن 03146342188 - 09133234188
مسئول پاسخگویی/رزرو : حسین طباطبایی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 81 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی اصفهان، شهرستان خوربیابانک، شهرجندق
شماره تلفن : شماره تلفن 09392234011 - 09134349572
مسئول پاسخگویی/رزرو : محمد حداد (آقای حداد)
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

بیشتر