اقامتگاه‌های بومگردی


130 اقامتگاه از میان 130 اقامتگاه.
ظرفیت کل: 18 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی داخل روستا
شماره تلفن : شماره تلفن 09194363464
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم فلاح
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 4 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی داخل روستا، شهرک شهید حسینی، خیابان بهشت، کوچه آخر، قطعه ۳۴۴
شماره تلفن : شماره تلفن 02332396750 - 0919430089
مسئول پاسخگویی/رزرو : مجتبی ادیب‌زاده
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.4
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خوسف، خیابان بهشتی، بعد از خیابان آرامگاه ابن حسام
شماره تلفن : شماره تلفن 09194977344
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

4.5
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 94 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی داخل روستای شیب دراز
شماره تلفن : شماره تلفن 09367839692
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم فتاحی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : ساحل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 10 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان فارس، شهر پاسارگاد، خیابان کوروش، کوچه شهید هادی آزادی
شماره تلفن : شماره تلفن 07143582869 - 09178088679
مسئول پاسخگویی/رزرو : محمدرضا کرمی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان (850000 ریال)
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 16 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، شهرستان آزادشهر، روستای تاریخی فارسیان قانچی، محله تنگله
شماره تلفن : شماره تلفن 01735707728 - 09123219216
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای ایروانی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان ، بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان (بر اساس امکانات و شرایط اتاق و تعداد نفرات قیمت تعیین می‌شود)
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.3
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 10 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خیابان باهنر، کوچه باهنر ۱۹، بعد از عمارت تاریخی خانه آقازاده، بافت تاریخی محله قلعه نو
شماره تلفن : شماره تلفن 03532826850 - 09137232195
مسئول پاسخگویی/رزرو : سید جواد موسویان
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 34 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی اصفهان، کاشان، خیابان علوی، باستان ششم، بن بست علامه، شماره ۴۳
شماره تلفن : شماره تلفن 03155225134
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم غفاری - آقای نجابت
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 38 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی سمنان، شهر دامغان، روستای عباس‌آباد
شماره تلفن : شماره تلفن 09355848515 - 09125321586
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم عالمی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان (بدون سرویس ۳۵ هزار تومان - با صبحانه ۶۰ هزار تومان)
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.1
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 23 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کاشان، خیابان ملاحبیب الله شریف، کوچه پامنار، گذر آب انبار خان، کاشی ۲۰
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 44 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی شاهرود، کیلومتر۴۰ جاده آزادشهر، روستای ابر
شماره تلفن : شماره تلفن 09198557196 - 09127739799 - 09191736448
مسئول پاسخگویی/رزرو : ابوالقاسم آشوری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 35 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان فارس، شهر آباده، خیابان شهید بهشتی، کوچه مسجد اعظم
شماره تلفن : شماره تلفن 09177511079 - 09171530115
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای درافشان
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر ، کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 32 (نفر)

شماره تلفن : شماره تلفن 09133517664
مسئول پاسخگویی/رزرو : حامد شاهچراغی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : سایر
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 10 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان فارس، سپیدان، روستای کمهر
شماره تلفن : شماره تلفن 09178985430
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای فیروزی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی روستای تازه آباد جنگاه، خیابان شهید مطهری، کوچه یاس
شماره تلفن : شماره تلفن 09119293568
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای هاتف
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 37 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، آزادشهر، روستای فارسیان
شماره تلفن : شماره تلفن 017335707693 - 09117021329 - 09117325052
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای پارسیان
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 21 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان کرمان، ماهان، خيابان امام خمينى، خيابان شهيد رجائي غربى، كوچه شماره ٤
شماره تلفن : شماره تلفن 09131406773 - 09037801513 - 03433773616
مسئول پاسخگویی/رزرو : محمود نيكويي ماهانى
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 70 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی روستای ریاب، کوچه نخل
شماره تلفن : شماره تلفن 09155339274
مسئول پاسخگویی/رزرو : مرتضی پورقیصر
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 24 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی داخل روستای ریسه
شماره تلفن : شماره تلفن 09137063798
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم علیپور
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 21 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی ۵ کیلومتری جاده شهربابک- سيرجان، بعد از پلیس راه، فرعی سوم سمت راست، ورودی كنار مجتمع پذيرايي هما، نبش چهار كوچه دوم
شماره تلفن : شماره تلفن ۰۳۴۳۴۱۱۲۶۹۵ - ۰۹۱۳۱۹۳۱۶۴۱
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم جاویدی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : سایر
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : سایر
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

3.7
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 28 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی بیرجند، انتهای خیابان معلم
شماره تلفن : شماره تلفن 05632454467 - 09159639737
مسئول پاسخگویی/رزرو : جواد سیروسی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

4.3
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 10 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی بافت قدیم روستای اصفهک
شماره تلفن : شماره تلفن 09132533442
مسئول پاسخگویی/رزرو : مصطفی یعقوبی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : پیاده‌راه
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت متروکه
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.5
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 46 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، مینودشت، روستای ساسنگ
شماره تلفن : شماره تلفن 09128883268
مسئول پاسخگویی/رزرو : راحله احمدی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 28 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کیلومتر ۱۰ جاده بردسکن به سبزوار، روستای کبودان
شماره تلفن : شماره تلفن 09159322410
مسئول پاسخگویی/رزرو : جواد یوسفی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 35 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خراسان جنوبی، فردوس، روستای کجه، منطقه توریستی کویر پلند
شماره تلفن : شماره تلفن 09359280201 - 09156038417 - 05632720850
مسئول پاسخگویی/رزرو : محمد جم جاه
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان سمنان، بیارجمند، روستای قلعه بالا
شماره تلفن : شماره تلفن 09125730052
مسئول پاسخگویی/رزرو : علی احمدی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 39 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان اصفهان، شهر کاشان، خیابان ملا فتح الله، جنب مرکز هنرهای سنتی
شماره تلفن : شماره تلفن ۰۹۳۰۲۲۲۴۳۲۴- ۰۹۱۳۲۶۰۲۹۲۷
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم کوهسالی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 16 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان اصفهان، شهر خوانسار، خیابان امام خمینی، کوچه شهید شجاعی
شماره تلفن : شماره تلفن ۰۳۱۵۷۷۷۲۵۳۷ - ۰۹۱۲۴۱۸۳۵۴۷
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای معصمی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 12 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خراسان جنوبی، بشرویه، میدان امام
شماره تلفن : شماره تلفن 09359958500
مسئول پاسخگویی/رزرو : مصطفی مرادی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 68 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان خراسان جنوبی، شهر بیرجند، شهرستان سربیشه، روستای هریوند
شماره تلفن : شماره تلفن 09151583326
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای طاهریان
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر ، کوهستان
پوشش شبکه آنتن‌دهی موبایل در این منطقه ضعیف است آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 24 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان یزد، شهر ابرکوه، محله پشت آسیا، خیابان سرو
شماره تلفن : شماره تلفن ۰۹۱۳۳۵۲۵۲۸۳ - ۰۹۱۳۱۵۷۳۸۰۴
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای رضاییان - آقای امیدوارپناه
قیمت به ازای هر نفر : بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر ، کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش شبکه آنتن‌دهی موبایل در این منطقه ضعیف است آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 0 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، کیلومتر ۲۰ مشهد - گرگان،‌ فاضل آباد، روستای قریب آباد
شماره تلفن : شماره تلفن 09111755942
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای قربانی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل

4.8
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 57 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی آستان آدربایجان شرقی، شهر کلیبر، خیابان تربیت بدنی
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای چوبان
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 5 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان آذربایجان شرقی، تبریز، کندوان، اسکو، جنب مدرسه قدیمی
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای رییسی
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 25 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، شهرستان مینودشت، روستای کلوکند، خیابان امام علی، کوچه شهید محمدحسین قزلسفلو، پلاک ۱۰۲
شماره تلفن : شماره تلفن 09111796540 - 09119767025
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم قزلسفلو
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 21 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان اصفهان، شهر کاشان، روستای کاغدی
شماره تلفن : شماره تلفن 09133618849
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای اسماعیل پور
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر ، دشت
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 5 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی ایلام، چرداول، روستای باخله شباب
شماره تلفن : شماره تلفن 09181411763
مسئول پاسخگویی/رزرو : سید محمد حیدرنژاد
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : پیاده‌راه
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.3
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 46 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی ابتدای روستای برکه خلف
شماره تلفن : شماره تلفن 09179030430 - 09172849491
مسئول پاسخگویی/رزرو : عایشه سفاری
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 43 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی سمنان، شاهرود، روستای نوخرقان، خیابان جمهوری نهم، پلاک ۵۶۲
شماره تلفن : شماره تلفن 09128733349
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم محمدی
قیمت به ازای هر نفر : بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان (با صبحانه ۷۰ هزار تومان - صبحانه، نهار، شام ۱۲۵ هزار تومان)
نوع جاده : آسفالته ، پیاده‌راه
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 45 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان سمنان، شهر شاهرود، روستای ابر
شماره تلفن : شماره تلفن Outdoors only (+989102875054 - +989301208212)
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای آشوری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

3.7
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 74 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خراسان جنوبی، طبس، کیلومتر ۸ جاده طبس-اصفهان
شماره تلفن : شماره تلفن 09139231080 - 09139583873
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای موسوی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 38 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی شهرستان خور و بیابانک، روستای نصرآباد
شماره تلفن : شماره تلفن 09132596292 - 03244294322
مسئول پاسخگویی/رزرو : رضا اسلامی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 74 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی سمنان، شاهرود، روستای رضاآباد
شماره تلفن : شماره تلفن 09196677319 - 09905715232
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای احمدی - خانم هروی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته ، خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 65 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی داخل روستای قصریعقوب
شماره تلفن : شماره تلفن 09173511909 - 09174825409
مسئول پاسخگویی/رزرو : مجتبی مسعودی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 44 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی يزد، بافت قدیم روستای فهرج، كوچه شهيد رجبعلی حسينی
شماره تلفن : شماره تلفن 09133578011 - 09901208011
مسئول پاسخگویی/رزرو : محمد باقری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 26 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، شهرستان رامیان، روستای پاقلعه، منطقه پشمک
شماره تلفن : شماره تلفن 9,109,493,605
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای منتظری
قیمت به ازای هر نفر : بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

4.0
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 17 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی فارس، سعادت شهر، خیابان طالقانی
شماره تلفن : شماره تلفن 07143563255 - 09179273932
مسئول پاسخگویی/رزرو : الهه ابراهیم‌پور
قیمت به ازای هر نفر : بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
پوشش کامل کلیه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 33 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی ابتدای روستای زرآباد
شماره تلفن : شماره تلفن 09122578597
مسئول پاسخگویی/رزرو : فرهاد طایفه
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی گیلان، فومن، قلعه رودخان
شماره تلفن : شماره تلفن 09116707824
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم رحیمی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : پیاده‌راه
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : سایر (منطقه توریستی قلعه رودخان)
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 31 (نفر)

شماره تلفن : شماره تلفن 09112913129
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای گلیج - خانم محمودی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

بیشتر