اقامتگاه‌های بومگردی


129 اقامتگاه از میان 129 اقامتگاه.
ظرفیت کل: 16 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، شهرستان آزادشهر، روستای تاریخی فارسیان قانچی، محله تنگله
شماره تلفن : شماره تلفن 01735707728 - 09123219216
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای ایروانی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان ، بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان (بر اساس امکانات و شرایط اتاق و تعداد نفرات قیمت تعیین می‌شود)
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 30 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان سمنان، شهر بیارجمند، روستای قلعه بالا، روبروی شرکت نفت
شماره تلفن : شماره تلفن 02332672617 - 09194315612
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم کیقبادی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر ، کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 31 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی اصفهان، نطنز، خیابان مالک اشتر، بین مسجد جامع و آتشکده ساسانی، محله کهنو
شماره تلفن : شماره تلفن 03154224448 - 09195254660
مسئول پاسخگویی/رزرو : محمدحسین توسلیان
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته ، پیاده‌راه
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 81 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی اصفهان، شهرستان خوربیابانک، شهرجندق
شماره تلفن : شماره تلفن 09392234011 - 09134349572
مسئول پاسخگویی/رزرو : محمد حداد (آقای حداد)
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 44 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی يزد، بافت قدیم روستای فهرج، كوچه شهيد رجبعلی حسينی
شماره تلفن : شماره تلفن 09133578011 - 09901208011
مسئول پاسخگویی/رزرو : محمد باقری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 29 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی محله مصلی روستای کُندازی
شماره تلفن : شماره تلفن 09129337175
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای عمادی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 65 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی داخل روستای قصریعقوب
شماره تلفن : شماره تلفن 09173511909 - 09174825409
مسئول پاسخگویی/رزرو : مجتبی مسعودی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی روستای تازه آباد جنگاه، خیابان شهید مطهری، کوچه یاس
شماره تلفن : شماره تلفن 09119293568
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای هاتف
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 33 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی ابتدای روستای زرآباد
شماره تلفن : شماره تلفن 09122578597
مسئول پاسخگویی/رزرو : فرهاد طایفه
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 56 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی هرمزگان، جزیره قشم، روستای سهیلی
شماره تلفن : شماره تلفن 09178887491
مسئول پاسخگویی/رزرو : رامین ابراهیمی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 16 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کیلومتر یک نقش رستم
شماره تلفن : شماره تلفن 09908138592
مسئول پاسخگویی/رزرو : محمد حسین نعمتی
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : دشت
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کرمان، بافت، روستای خبر، باغ پیشگاه، خیابان امام حسین، کوچه ۷
شماره تلفن : شماره تلفن 09137200721
مسئول پاسخگویی/رزرو : سید محمود بحرینی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : سایر
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 38 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی شهرستان خور و بیابانک، روستای نصرآباد
شماره تلفن : شماره تلفن 09132596292 - 03244294322
مسئول پاسخگویی/رزرو : رضا اسلامی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 63 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کرمان، ماهان، بلوار جمهوری، انتهای کوچه ۱۲
شماره تلفن : شماره تلفن 03433773801 - 09133988940
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم سقازاده
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 29 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی یزد، شهرستان تفت، جنب حسینیه سفلی سرده
شماره تلفن : شماره تلفن 09132741954
مسئول پاسخگویی/رزرو : حاجی صفری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 22 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی اصفهان، شهرستان فریدن، روستای موغان
شماره تلفن : شماره تلفن 09131656164 - 09364172177
مسئول پاسخگویی/رزرو : بابک براتی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 60 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی با توجه به محل استقرار ایل قشقایی - تیره هیبتلو، آباده یا اقلید، فراشبند و فیروزآباد
شماره تلفن : شماره تلفن 09336542149
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم امیری
قیمت به ازای هر نفر : بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : سایر
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، دشت
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 25 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی اصفهان، بویین و میاندشت، خیابان ولیعصر، کوچه امامزاده
شماره تلفن : شماره تلفن 09133722513
مسئول پاسخگویی/رزرو : مهدی جواهری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 21 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان کرمان، ماهان، خيابان امام خمينى، خيابان شهيد رجائي غربى، كوچه شماره ٤
شماره تلفن : شماره تلفن 09131406773 - 09037801513 - 03433773616
مسئول پاسخگویی/رزرو : محمود نيكويي ماهانى
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 74 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی سمنان، شاهرود، روستای رضاآباد
شماره تلفن : شماره تلفن 09196677319 - 09905715232
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای احمدی - خانم هروی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته ، خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 18 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی شیراز، خیابان لطفعلی خان، روبرو مسجد نصیرالملک
شماره تلفن : شماره تلفن 09179995494
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای شفیعی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 48 (نفر)

شماره تلفن : شماره تلفن 09133620653
مسئول پاسخگویی/رزرو : علی شاکر آرانی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : سایر
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : دشت
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 25 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خیابان اصلی نصرت آباد ، پلاک ۳۸۶، خانه بابا خداداد
شماره تلفن : شماره تلفن 09138545899
مسئول پاسخگویی/رزرو : مهداد منوچهری کلانتری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 32 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خراسان جنوبی، طبس، عشق آباد، روستای حسن آباد اعتماد
شماره تلفن : شماره تلفن 09121697307
مسئول پاسخگویی/رزرو : محسن کاظمی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان (هزینه یک شب اقامت بدون صبحانه ۲۰ هزار تومان - هزینه یک شب اقامت با صبانه معمولی ۳۰ هزار تومان - هزینه یک شب اقامت با صبحانه محلی ۳۵ هزار تومان - هزینه اقامت با سرویس کامل ۷۵ هزار تومان)
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 15 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان فارس، شهرستان پاسارگاد، خیابان کوروش، کوچه باستان
شماره تلفن : شماره تلفن 09330204734-09171273846
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم صفایی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 35 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خراسان جنوبی، فردوس، روستای کجه، منطقه توریستی کویر پلند
شماره تلفن : شماره تلفن 09359280201 - 09156038417 - 05632720850
مسئول پاسخگویی/رزرو : محمد جم جاه
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 125 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان فارس، شهر شیراز، روستای جورگ
شماره تلفن : شماره تلفن 07132345358 -09173112764 -09125137470
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای محمدی کشکولی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : سایر
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 48 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان سمنان، شهر بیارجمند، روستای هدف گردشگری قلعه بالا
شماره تلفن : شماره تلفن 02332672625 -09123735794 -09330770272
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای کیقبادی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، دشت
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 48 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی شیراز، دروازه کازرون، خیابان مشیر شرقی، کوچه ۱۸، پلاک ۳۷
شماره تلفن : شماره تلفن 07132325184 - 09332321500 - 09332321400
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم جانبازی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 60 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خراسان جنوبی، شهر بیرجند، روستای چنشت
شماره تلفن : شماره تلفن 09158638574
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای ابراهیمی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 23 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی سمنان، شاهرود، بیارجمند، روستای قلعه بالا
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای عجمی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 30 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کرمان، بافت، بزنجان، خیابان شهید رجایی۲
شماره تلفن : شماره تلفن 09133414078 - 09136694078
مسئول پاسخگویی/رزرو : حمید موسی اکبری
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 32 (نفر)

شماره تلفن : شماره تلفن 09133517664
مسئول پاسخگویی/رزرو : حامد شاهچراغی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : سایر
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 12 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خراسان جنوبی، بشرویه، میدان امام
شماره تلفن : شماره تلفن 09359958500
مسئول پاسخگویی/رزرو : مصطفی مرادی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 31 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خراسان رضوی، شهر خواف، خیابان شهاب، شهاب 6
شماره تلفن : شماره تلفن 05154231792 - 09154117424
مسئول پاسخگویی/رزرو : محمد امین نباتی رودی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : دشت
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 24 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی فارس، کیلومتر ۵ جاده فسا - بندرعباس
شماره تلفن : شماره تلفن 09171313755
مسئول پاسخگویی/رزرو : صادق آریانژاد
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : دشت
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 11 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان سمنان، بیارجمند، روستای قلعه بالا
شماره تلفن : شماره تلفن 09125730052
مسئول پاسخگویی/رزرو : علی احمدی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان سمنان، بیارجمند، روستای قلعه بالا
شماره تلفن : شماره تلفن 09125730052
مسئول پاسخگویی/رزرو : علی احمدی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 55 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان خراسان رضوی، شهر قوچان، روستای رادکان
شماره تلفن : شماره تلفن 0514613318 - 09151223247 - 09154070242
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای کاظمیان
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : سایر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 10 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان مازندران، بین تنکابن و رامسر
شماره تلفن : شماره تلفن 09352602536
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم اشتری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته ، خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 46 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی اصفهان، شهرستان برخوار، بخش حبیب آباد، روستای پروانه، پلاک ۶
شماره تلفن : شماره تلفن 09132867622
مسئول پاسخگویی/رزرو : امیر محبت
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 34 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی اصفهان، کاشان، خیابان علوی، باستان ششم، بن بست علامه، شماره ۴۳
شماره تلفن : شماره تلفن 03155225134
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم غفاری - آقای نجابت
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 138 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان فارس، لارستان، شهر اِوَز، خیابان طلایی
شماره تلفن : شماره تلفن 09173821822
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم عزیزیان
قیمت به ازای هر نفر : بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی گیلان، فومن، قلعه رودخان
شماره تلفن : شماره تلفن 09116707824
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم رحیمی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : پیاده‌راه
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : سایر (منطقه توریستی قلعه رودخان)
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 8 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی كليبر، ۱/۵ کیلومتری كليبر، روستای گلوسنگ
شماره تلفن : شماره تلفن 09144123082
مسئول پاسخگویی/رزرو : جواد طاهری اصل
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی (۲/۵ کیلومتر مسیر انتهایی به اقامتگاه خاکی است.)
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 43 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی سمنان، شاهرود، روستای نوخرقان، خیابان جمهوری نهم، پلاک ۵۶۲
شماره تلفن : شماره تلفن 09128733349
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم محمدی
قیمت به ازای هر نفر : بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان (با صبحانه ۷۰ هزار تومان - صبحانه، نهار، شام ۱۲۵ هزار تومان)
نوع جاده : آسفالته ، پیاده‌راه
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 50 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی گلستان، رامیان، بالاتر از میدان امام علی، کوچه امام ۴۴
شماره تلفن : شماره تلفن 09190066382 - 09192114706
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم ثقه الاسلامی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان (با صبحانه ۶۵ هزار تومان - فول برد ۱۲۰ هزار تومان)
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 38 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی سمنان، شهر دامغان، روستای عباس‌آباد
شماره تلفن : شماره تلفن 09355848515 - 09125321586
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم عالمی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان (بدون سرویس ۳۵ هزار تومان - با صبحانه ۶۰ هزار تومان)
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 36 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان همدان، شهرلالجین، روستای آقبلاغ
شماره تلفن : شماره تلفن 09399060236 - 09189121102 - 09188174042
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم حسنی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : دشت
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 31 (نفر)

شماره تلفن : شماره تلفن 09112913129
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای گلیج - خانم محمودی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

بیشتر