اقامتگاه‌های بومگردی


151 اقامتگاه از میان 151 اقامتگاه.
5.0
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 24 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی پل بزرگمهر، بعد از پل شهرستان، به سمت جاده انرژی ایمی، روستای زردنجان، نرسیده به مسجد، بن‌بست ایمان، پلاک ۶۰۶
شماره تلفن : شماره تلفن 09123248211 - 0912283469
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای جوکار و خانم سلیمانی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.9
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 30 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی فارس، نیریز، آباده طشک، شمال دریاچه بختگان، روستای نمونه گردشگری دهمورد
شماره تلفن : شماره تلفن 09178409394 - 09175394033
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای کرخنگانی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

4.8
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 57 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی آستان آدربایجان شرقی، شهر کلیبر، خیابان تربیت بدنی
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای چوبان
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

4.7
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی اصفهان، شهر بَرزُک، محله مصلی
شماره تلفن : شماره تلفن 09125472055
مسئول پاسخگویی/رزرو : ترگل انوری نژاد
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.7
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 55 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی روستای گوران، جنب نخلستان
شماره تلفن : شماره تلفن 09162622480
مسئول پاسخگویی/رزرو : حسین هدری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.6
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 28 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی اصفهان، جندق، روستای فرحزاد
شماره تلفن : شماره تلفن 03146342188 - 09133234188
مسئول پاسخگویی/رزرو : حسین طباطبایی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.6
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 12 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی داخل روستای پاده
شماره تلفن : شماره تلفن 09124798653
مسئول پاسخگویی/رزرو : منیر تقدیسی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.5
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 94 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی داخل روستای شیب دراز
شماره تلفن : شماره تلفن 09367839692
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم فتاحی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : ساحل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.5
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی شهرک امام جعفر صادق(ع)، فاز هواشناسی، خیابان شقایق، پلاک ۱۲
شماره تلفن : شماره تلفن 09132030096
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای خلیلی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب برای شبکه‌ همراه اول آنتن دهی موبایل

4.5
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 46 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، مینودشت، روستای ساسنگ
شماره تلفن : شماره تلفن 09128883268
مسئول پاسخگویی/رزرو : راحله احمدی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

4.4
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خوسف، خیابان بهشتی، بعد از خیابان آرامگاه ابن حسام
شماره تلفن : شماره تلفن 09194977344
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

4.4
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 25 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کاشان، برزک، محله مصلی، روبروی مسجد مصلی
شماره تلفن : شماره تلفن 03155673303 - 09132633483
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای شیری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

4.4
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 34 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی داخل روستای کنگ
شماره تلفن : شماره تلفن 0513436464 - 09159790295
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم مسعودی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.3
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 10 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی بافت قدیم روستای اصفهک
شماره تلفن : شماره تلفن 09132533442
مسئول پاسخگویی/رزرو : مصطفی یعقوبی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : پیاده‌راه
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت متروکه
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.3
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 10 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خیابان باهنر، کوچه باهنر ۱۹، بعد از عمارت تاریخی خانه آقازاده، بافت تاریخی محله قلعه نو
شماره تلفن : شماره تلفن 03532826850 - 09137232195
مسئول پاسخگویی/رزرو : سید جواد موسویان
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.3
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 46 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی ابتدای روستای برکه خلف
شماره تلفن : شماره تلفن 09179030430 - 09172849491
مسئول پاسخگویی/رزرو : عایشه سفاری
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.2
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 28 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خیابان بهارستان ۹، مقابل آسبادهای نشتیفان
شماره تلفن : شماره تلفن 05154163327 - 09153316208
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای پوریعقوب
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.2
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 52 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی ۱۵ کیلومتری شرق طبس،‌ بافت قدیم روستای کریت
شماره تلفن : شماره تلفن 09131582465
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای ضرابی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت متروکه
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش آنتن مناسب برای همه شبکه‌های موبایل آنتن دهی موبایل

4.1
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 28 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خیابان معلم، کوچه ۳
شماره تلفن : شماره تلفن 07312673120 - 09177240599 - 09177049463
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم و آقای جعفری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : سایر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

4.1
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 23 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کاشان، خیابان ملاحبیب الله شریف، کوچه پامنار، گذر آب انبار خان، کاشی ۲۰
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

4.0
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 17 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی فارس، سعادت شهر، خیابان طالقانی
شماره تلفن : شماره تلفن 07143563255 - 09179273932
مسئول پاسخگویی/رزرو : الهه ابراهیم‌پور
قیمت به ازای هر نفر : بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
پوشش کامل کلیه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

4.0
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 12 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان خراسان جنوبی، شهرستان طبس، بافت قدیم روستای اصفهک
شماره تلفن : شماره تلفن 09132533442
مسئول پاسخگویی/رزرو : مصطفی یعقوبی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : پیاده‌راه
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت متروکه
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

3.7
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان اصفهان، خور و بیابانک، روستای گرمه
شماره تلفن : شماره تلفن 03146348156 - 09125579643 - 09138760375
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم آل داود
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان ، بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

3.7
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 74 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خراسان جنوبی، طبس، کیلومتر ۸ جاده طبس-اصفهان
شماره تلفن : شماره تلفن 09139231080 - 09139583873
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای موسوی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

3.7
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 28 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی بیرجند، انتهای خیابان معلم
شماره تلفن : شماره تلفن 05632454467 - 09159639737
مسئول پاسخگویی/رزرو : جواد سیروسی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

3.4
1 2 3 4 5  ( نظر)
ظرفیت کل: 101 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کیلومتر ۲۰ جاده قدیم قم - کاشان
شماره تلفن : شماره تلفن 09198702585 - 09123451812
مسئول پاسخگویی/رزرو : سعید ابراهیم‌پور (یک هفته قبل از ورود هماهنگ شود)
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : سایر
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : دشت
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 30 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی یزد، خیابان امام خمینی، روبروی امامزاده شاهزاده فاضل، کوچه ۲۱ ، پلاک ۲۶
شماره تلفن : شماره تلفن 09135162609 - 03536262325
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای موذنی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 70 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی روستای ریاب، کوچه نخل
شماره تلفن : شماره تلفن 09155339274
مسئول پاسخگویی/رزرو : مرتضی پورقیصر
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 27 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خراسان جنوبی، طبس، روستای ازمیغان
شماره تلفن : شماره تلفن 09132531582 - 09134609970
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای بدیعی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 28 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کیلومتر ۱۰ جاده بردسکن به سبزوار، روستای کبودان
شماره تلفن : شماره تلفن 09159322410
مسئول پاسخگویی/رزرو : جواد یوسفی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 60 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خیابان پیامبر اعظم جنب ایستگاه تاکسی
شماره تلفن : شماره تلفن 07635347407 - 09172102903 -09174980617
مسئول پاسخگویی/رزرو : عامر زینلی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته ، پیاده‌راه
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : ساحل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 105 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی داخل روستای ده‌سلم
شماره تلفن : شماره تلفن 05632633706 - 09159643719
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم محمدی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 37 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی قشم، روستای دهخدا
شماره تلفن : شماره تلفن 07658389319 - 09173665256
مسئول پاسخگویی/رزرو : نورالدین تاتا
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : ساحل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 34 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی خیابان امام خمینی، امام خمینی۶، پلاک ۲۶
شماره تلفن : شماره تلفن 03433750138 - 0913145259 - 09133431146
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم قاسمی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 21 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی ۵ کیلومتری جاده شهربابک- سيرجان، بعد از پلیس راه، فرعی سوم سمت راست، ورودی كنار مجتمع پذيرايي هما، نبش چهار كوچه دوم
شماره تلفن : شماره تلفن ۰۳۴۳۴۱۱۲۶۹۵ - ۰۹۱۳۱۹۳۱۶۴۱
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم جاویدی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : سایر
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : سایر
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 30 (نفر)

شماره تلفن : شماره تلفن 09133594942
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای پیری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 28 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی تفت، پل کوکبیه، کوچه خوابگاه، پلاک ۵۱۷
شماره تلفن : شماره تلفن 03532622853 - 09194057118
مسئول پاسخگویی/رزرو : رامتین شهرت و خانم نمیرانیان
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 44 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی اردبیل، مشگین‌شهر، روستای دیزو
شماره تلفن : شماره تلفن 04532525716 - 09144545746
مسئول پاسخگویی/رزرو : فرشاد عطایی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته ، خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : سایر
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 5 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی ایلام، چرداول، روستای باخله شباب
شماره تلفن : شماره تلفن 09181411763
مسئول پاسخگویی/رزرو : سید محمد حیدرنژاد
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : پیاده‌راه
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 18 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی داخل روستا
شماره تلفن : شماره تلفن 09194363464
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم فلاح
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 6 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی فارس- جاده فیروزآباد به فراشبند- روستای باچان (باچون)
شماره تلفن : شماره تلفن 09301593376 - 09179991408
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم و آقای قهرمانی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 40 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی قزوین، الموت شرقی، روستای شهرک
شماره تلفن : شماره تلفن 02858389266 - 09100473101
مسئول پاسخگویی/رزرو : حسین به‌بم شهرکی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 42 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی ۱۰۰ کیلومتری جاده شیراز، فسا، روستای آب آسمانی
شماره تلفن : شماره تلفن 9,173,302,947
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای بازیار
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 4 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی داخل روستا، شهرک شهید حسینی، خیابان بهشت، کوچه آخر، قطعه ۳۴۴
شماره تلفن : شماره تلفن 02332396750 - 0919430089
مسئول پاسخگویی/رزرو : مجتبی ادیب‌زاده
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 45 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کرمان، بافت، روستای خبر
شماره تلفن : شماره تلفن 09136117340
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم سلطانی (خانم سلطانی)
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : سایر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کرمان، ماهان، خیابان کشاورز، انتهای خیابان سمت چپ
شماره تلفن : شماره تلفن 09126184223
مسئول پاسخگویی/رزرو : حمید عسکری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 44 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی شاهرود، کیلومتر۴۰ جاده آزادشهر، روستای ابر
شماره تلفن : شماره تلفن 09198557196 - 09127739799 - 09191736448
مسئول پاسخگویی/رزرو : ابوالقاسم آشوری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی فارس، ارسنجان، فلکه انار، سمت چپ کوچه گلخانه
شماره تلفن : شماره تلفن 07143522769 - 09177292162
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم نوروزی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : سایر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 30 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی جزیره قشم، روستای چاهو شرقی، نرسیده به تنگه چاهکوه
شماره تلفن : شماره تلفن 09371184215 - 09179604177
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای پوزیده
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : سایر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 24 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی داخل روستای ریسه
شماره تلفن : شماره تلفن 09137063798
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم علیپور
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

بیشتر