اقامتگاه‌های بومگردی در شیراز (شهر)


5 اقامتگاه از میان 129 اقامتگاه.
ظرفیت کل: 18 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی شیراز، خیابان لطفعلی خان، روبرو مسجد نصیرالملک
شماره تلفن : شماره تلفن 09179995494
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای شفیعی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 125 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان فارس، شهر شیراز، روستای جورگ
شماره تلفن : شماره تلفن 07132345358 -09173112764 -09125137470
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای محمدی کشکولی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : سایر
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 48 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی شیراز، دروازه کازرون، خیابان مشیر شرقی، کوچه ۱۸، پلاک ۳۷
شماره تلفن : شماره تلفن 07132325184 - 09332321500 - 09332321400
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم جانبازی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 19 (نفر)

شماره تلفن : شماره تلفن 09171176630 - 09177018164
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم حمیدی نژاد
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 10 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان فارس، سپیدان، روستای کمهر
شماره تلفن : شماره تلفن 09178985430
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای فیروزی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل