اقامتگاه‌های بومگردی در شاهرود (شهر)


7 اقامتگاه از میان 125 اقامتگاه.
ظرفیت کل: 4 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی داخل روستا، شهرک شهید حسینی، خیابان بهشت، کوچه آخر، قطعه ۳۴۴
شماره تلفن : شماره تلفن 02332396750 - 0919430089
مسئول پاسخگویی/رزرو : مجتبی ادیب‌زاده
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت جدید
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 44 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی شاهرود، کیلومتر۴۰ جاده آزادشهر، روستای ابر
شماره تلفن : شماره تلفن 09198557196 - 09127739799 - 09191736448
مسئول پاسخگویی/رزرو : ابوالقاسم آشوری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 74 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی سمنان، شاهرود، روستای رضاآباد
شماره تلفن : شماره تلفن 09196677319 - 09905715232
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای احمدی - خانم هروی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته ، خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کویر
پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 43 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی سمنان، شاهرود، روستای نوخرقان، خیابان جمهوری نهم، پلاک ۵۶۲
شماره تلفن : شماره تلفن 09128733349
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم محمدی
قیمت به ازای هر نفر : بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان (با صبحانه ۷۰ هزار تومان - صبحانه، نهار، شام ۱۲۵ هزار تومان)
نوع جاده : آسفالته ، پیاده‌راه
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 30 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان سمنان، شاهرود، روستای نکارمن
شماره تلفن : شماره تلفن 09121056473 - 02332235921 - 09193745900
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای عاطفی
قیمت به ازای هر نفر : بیشتر از ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 45 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان سمنان، شهر شاهرود، روستای ابر
شماره تلفن : شماره تلفن Outdoors only (+989102875054 - +989301208212)
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای آشوری
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 40 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، شهر شاهرود، نوکنده، خیابان حافظ، حافظ ۶
شماره تلفن : شماره تلفن 09193346918
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای سلطانعلی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل