اقامتگاه‌های بومگردی در بافت (شهر)


3 اقامتگاه از میان 129 اقامتگاه.
ظرفیت کل: 45 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کرمان، بافت، روستای خبر
شماره تلفن : شماره تلفن 09136117340
مسئول پاسخگویی/رزرو : خانم سلطانی (خانم سلطانی)
قیمت به ازای هر نفر : بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان
نوع جاده : خاکی
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : سایر
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 20 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کرمان، بافت، روستای خبر، باغ پیشگاه، خیابان امام حسین، کوچه ۷
شماره تلفن : شماره تلفن 09137200721
مسئول پاسخگویی/رزرو : سید محمود بحرینی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : سایر
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 30 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی کرمان، بافت، بزنجان، خیابان شهید رجایی۲
شماره تلفن : شماره تلفن 09133414078 - 09136694078
مسئول پاسخگویی/رزرو : حمید موسی اکبری
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (با هزینه اضافه)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل