اقامتگاه‌های بومگردی در آزادشهر (شهر)


3 اقامتگاه از میان 151 اقامتگاه.
ظرفیت کل: 16 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، شهرستان آزادشهر، روستای تاریخی فارسیان قانچی، محله تنگله
شماره تلفن : شماره تلفن 01735707728 - 09123219216
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای ایروانی
قیمت به ازای هر نفر : کمتر از ۵۰ هزار تومان ، بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان (بر اساس امکانات و شرایط اتاق و تعداد نفرات قیمت تعیین می‌شود)
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ آنتن دهی موبایل آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 37 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، آزادشهر، روستای فارسیان
شماره تلفن : شماره تلفن 017335707693 - 09117021329 - 09117325052
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای پارسیان
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : کوهستان ، جنگل
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل

ظرفیت کل: 23 (نفر)

آدرس پستی : آدرس پستی استان گلستان، شهر آزادشهر، روستای وامنان
شماره تلفن : شماره تلفن 9,381,023,606
مسئول پاسخگویی/رزرو : آقای نوروزی
قیمت به ازای هر نفر : بین ۸۰ تا ۱۲۰ هزار تومان (۱۲۰۰۰۰۰ ریال)
نوع جاده : آسفالته
موقعیت اقامتگاه در شهر یا روستا : بافت قدیم
موقعیت اقامتگاه در طبیعت : دشت
اینترنت : دارد (همراه با سرویس)‍ پوشش مناسب همه شبکه‌ها آنتن دهی موبایل