تفریحی طبیعی تاریخی


تفریحی طبیعی تاریخی

اثر طبیعی ملی اثر طبیعی ملی

favourite
share

عمارت باغ گلشن

باغ گلشن، توسط میرحسن‌خان، سومین حاکم طبس که به دستور نادرشاه به حکومت طبس منصوب شد، ساخته شده است. الگوی معماری این باغ جالب توجه است، باغی مربع شکل که خیابان‌های موازی طول و عرض آن را به هم وصل می‌کنند. کشت درختان در آن به صورت شطرنجی بوده و هر مربعی با گذرگاه‌های کوچکی به چهار کرت تقسیم شده است. آب از انتهای عمارت وارد باغ می‌شود و پس از آبیاری کرتها و روان شدن به سوی جوی‌ها و فواره‌ها از زیر هشتی ساختمان سردر می‌گذرد و به شهر می‌رود. در این باغ آب جاری دایمی وجود دارد که خود این مقوله از جذابیت‌های باغ محسوب می‌شود. سردر ورودی باغ با نمایی از گچ سفید به سمت میدان و قسمت دیگر،‌به سمت باغ با ایوانی دو ستونه و تزیینات آجری نقش‌دار ساخته شده است و در مرکز آن حوض و سه فواره وجود دارد.

در سال ۱۳۵۰ دو پلیکان که مسیر مهاجرت خود را گم کرده بودند، از باغ گلشن طبس سر در می‌آورند و آنجا ماندگار می‌شوند. در حال حاضر اما چند پلیکان به این باغ آورده‌ شده‌اند که در آن زندگی می‌کنند و از نزدیک شدن گردشگران نیز ترسی ندارند.

این باغ در سال ۱۳۵۵،‌به شماره ثبت ۱۳۱۰ به عنوان یکی از آثار ملی ایران، به ثبت رسید.

Targol image

ترگل - مسعود

در 1396/06/09

Good in the afternoon

With old and high trees it is too recommended in the afternoon.