تالاب چغاخور
طبیعی پرنده نگری تالاب

مجوز : ندارد
میراث جهانی : ندارد
اثر طبیعی ملی : ندارد
پارک ملی : ندارد
پناهگاه حیات وحش : ندارد
شکار ممنوع : ندارد
منطقه حفاظت شده : ندارد