جاذبه‌های گردشگری


مرتب‌سازی
امتیاز نام
227 اقامتگاه از میان اقامتگاه.
نوع جاذبه: تفریحی تاریخی

این باغ در ۲۰ خردادماه سال ۱۳۷۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده‌است. اثر طبیعی ملی

نوع جاذبه: تفریحی تاریخی

در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۸۰ به ثبت ملی رسیده است. اثر طبیعی ملی

نوع جاذبه: تاریخی قلعه

اثر طبیعی ملی اثر طبیعی ملی

نوع جاذبه: تاریخی مذهبی

در سال ۱۳۷۶ و در تاریخ ۱۱ مرداد به ثبت ملی رسیده است. اثر طبیعی ملی

نوع جاذبه: تاریخی قلعه

اثر طبیعی ملی اثر طبیعی ملی

نوع جاذبه: تفریحی تاریخی

در سال ۲۳ مرداد ۱۳۷۸به ثبت رسیده است. اثر طبیعی ملی

نوع جاذبه: تفریحی طبیعی تاریخی

اثر طبیعی ملی اثر طبیعی ملی

نوع جاذبه: طبیعی

میراث جهانی : ثبت نشده

نوع جاذبه: طبیعی پناهگاه حیات وحش

پناهگاه حیات وحش پناهگاه حیات وحش

نوع جاذبه: تاریخی قلعه

اثر طبیعی ملی اثر طبیعی ملی

نوع جاذبه: طبیعی تالاب منطقه حفاظت شده

منطقه شکار ممنوع منطقه شکار ممنوع منطقه حفاظت شده منطقه حفاظت شده

بیشتر