Noghli House & Quarantine

Kondazi

(village)

Fars Marvdasht