Wood Carving


هنر حکاکی و ایجاد نقش برجسته بر روی چوب

در منبت کاری، هنرمند احساس و خلاقیت خود را با کمک ابزار سخت و حرکات هنرمندانه دستانش جان می‌بخشد و روی چوب پیاده می‌کند.

منبت کاری حک کردن طرح و نقشه مورد نظر به شکل برجسته روی چوب است، از طرح‌های اصیل منبت کاری ایرانی می‌توان به: اسلیمی‌ها، ختایی، گل و بوته، گل و مرغ و ... اشاره کرد. کاربرد هنر منبت کاری بیشتر به شکل تزیینی است به عنوان مثال: برای تابلو، درب‌ها، رحل قرآن، قاب‌های مختلف و ... . هنر منبت کاری بیشتر در شهرهای؛ Tehran ، Isfahan ، Shiraz ، Place not specified و آباده رونق دارد. 

بعد از انتخاب طرح منبت، نقش بر روی چوب کشیده می‌شود و با ابزار منبت کاری خط‌‌های کشیده شده روی چوب تراشیده می‌شوند تا نقش کشیده شده به صورت برجسته نمایان شود.

 

Handicraft Iran Wood Carving Wood Works

Wood Works


Cities where Wood Carving is prevalent