Weaving


Weaving as a floor carpeting like carpet, Kilim, Zilou are the most important crafts of Iranian handicrafts.

بافته‌های داری و زیراندازها، یکی از گروه‌های بزرگ و مهم صنایع دستی ایران هستند، که وجه مشترک همه آنها استفاده از دار عمودی یا افقی در تولیدشان است. این دسته از صنایع دستی بیشتر به عنوان زیرانداز و کفپوش استفاده می‌شوند، اگر چه در گذشته تنوع کاربری بسیار گسترده‌تری داشته‌اند.
این دسته از صنایع دستی، بیشتر با نخ‌های طبیعی از جنس پشم، ابریشم و پنبه تولید می‌شود و نقش آنها در مواردی به صورت ذهنی و برخی موارد از روی نقشه بر روی بافته انداخته می‌شود.
از میان رشته‌های بافته‌های داری و زیراندازها ایران، می‌توان به پلاس‌بافی، زیلوبافی، قالی‌بافی، گبه‌بافی و گلیم‌بافی اشاره کرد. 

Carpet Carpet Weaving Carpet Weaving Handicraft Iran jajim Kilim Weaving Weaving