Seied Hashem Prize Statute


«جایزه بومگردی سیدهاشم» با هدف انتخاب اقامتگاه‌های بومگردی برتر کشور از منظر مهمان نوازی و توسعه پایدار در سال ۱۳۹۸ بنیاد نهاده شد.

اساسنامه جایزه بومگردی سیدهاشم

مقدمه

جایزه بومگردی سید هاشم، که در این اساسنامه به اختصار «جایزه» نامیده می‌شود، جایزه حوزه اقامتگاه‌های بومگردی در کشور خواهد بود. محوریت این جایزه، شناسایی و معرفی برترین‌های اقامتگاه‌های بومگردی است که از طریق ارزیابی اقامتگاه‌های بومگردی، دارای مجوز بهره برداری، انجام می‌شود. به علاوه این جایزه به دنبال فضایی است که در آن با حضور و ارایه تجربیات و نقطه نظرات صاحبنظران و متولیان اقامتگاه‌های بومگردی، زمینه برای تعامل و همکاری بیشتر آن‌ها فراهم شود.

ماده ۱-ویژگی‌ها و اهداف کلان جایزه

ویژگی اصلی جایزه، افزایش سطح کیفیت مهمان‌پذیری و پایبندی به سنت‌های فرهنگ ایرانی در بین اقامتگاه‌های بومگردی با تاکید بر ارزش‌های بومیـ منطقه‌ای است. اهداف جایزه عبارتند از:
الف) شناسایی و معرفی اقامتگاه‌های بومگردی برتر کشور
ب) تقویت جایگاه سنت‌های ایرانی به ویژه سنت مهمان‌نوازی
پ) زمینه‌سازی برای افزایش کیفیت اقامتگاه‌های بومگردی متناسب با رویکرد توسعه گردشگری پایدار
ت) تشریک مساعی، هم‌افزایی و همگرایی بین اقامتگاه‌های بومگردی کشور
ث) تقویت توجه به توسعه پایدار و به ویژه حفظ زیست بوم در اقامتگاه‌های بومگردی
ج) افزایش توجه به جامعه محلی و افزایش تعامل و اقامتگاه بومگردی
چ) معرفی جایزه به عنوان یکی از نمادهای مهم کیفیت اقامتگاه‌های بومگردی

ماده ۲- ارکان جایزه

ارکان جایزه عبارتند از:
الف) هیات امنا
ب) کمیته داوری
پ) دبیرخانه

ماده ۳- هیات امنا

هیات امنای جایزه، مسوولیت تصویب سیاست‌های کلان جایزه را به عهده دارد. اعضای هیات امنا به ترتیب الفبا عبارتند از: 
آقای مازیار آل داوود، خانم ترگل انوری نژاد، آقای اکبر رضوانیان، آقای سید حسین طباطبایی و آقای آرش نورآقایی.
که آقای سید حسین طباطبایی به مدت ۴ سال به عنوان رییس هیات امنا، تعیین شد.

تبصره ۱- آیین نامه، اساسنامه و دستورالعمل‌های داخلی با رای اکثریت اعضای هیات امنا قابل تغییر است.
تبصره ۲- درخواست هرگونه تغییر در اعضای هیات امنا (جایگزینی یا افزایش تعداد)، باید به تصویب حداقل ۴ نفر از اعضا برسد.

ماده  ۴- کمیته داوری

داوری هر دوره با توجه به شرایط هر دوره توسط اعضای کمیته داوری و تصویب هیات امنا انجام می‌گیرد، که نباید با موارد زیر مغایرت داشته باشد. پارامترهای داوری توسط هیات امنا در هر دوره به اعضای کمیته داوری ابلاغ می‌شود.

تبصره ۳- اعضای کمیته داوری می‌توانند درخواست ایجاد تغییرات در پارامترهای داوری را بنمایند که باید به تصویب حداقل نصف بعلاوه یک نفر از اعضای هیات امنا برسد.
۴-۱- یک کمیته داوری از متخصصین متناسب با هر یک از اولویت‌های تعیین شده برای جایزه در هر دوره، معرفی خواهد شد.
۴-۲- اعضای کمیته داوری با پیشنهاد حداقل یکی از اعضای هیات امنا و موافقت حداقل نصف بعلاوه یک نفر از اعضای هیات امنا انتخاب خواهند شد.
۴-۳- کمیته داوری وظیفه انتخاب و پیشنهاد نامزدهای دریافت جایزه در هر بخش را به هیات امنا بر عهده دارد.
تبصره ۴- تعداد اعضای کمیته داوری و پارامترهای داوری در هر دوره توسط هیات امنا تعیین و ابلاغ می‌شود.
تبصره ۵- ضوابط و نظام داوری بنا به پیشنهاد اعضای هیات امنا و توسط اعضای کمیته داوری تصویب می‌شود.
تبصره ۶- حداکثر یک سوم اعضای کمیته داوری می‌توانند از بین اعضای هیات امنا انتخاب ‌شوند.
تبصره ۷- نحوه داوری در بخش داوران و گردشگران و پارامترهای آن در مستند جداگانه‌ای به پیوست است.

ماده ۵- دبیرخانه

دبیر هر دوره با نظر اکثریت اعضای هیات امنا انتخاب خواهد شد. وظایف دبیر به شرح زیر است:
۵-۱- دبیر وظیفه پیگیری تصمیم‌ها و اجرای مصوبات هیات امنا را بر عهده دارد.
۵-۲- دبیر وظیفه دارد زمانبندی و طرح اجرا را تهیه و به تصویب هیات امنا برساند.
۵-۳- برای برگزاری هر دوره جایزه، تیم اجرایی تشکیل دهد.
۵-۴- دبیر موظف است در انتهای برگزاری مراسم گزارش اجرایی و مالی جایزه را به هیات امنا ارایه کند.
تبصره ۸ – دبیر می‌تواند از بین اعضای هیات امنا انتخاب شود.

ماده ۶- دوره زمانی و زمان برگزاری مراسم

اهدای این جایزه به صورت دوسالانه است و مراسم آن همزمان با روز تولد سیدهاشم طباطبایی در ۲۳ تیرماه یا حداکثر تا مهر همان سال، در یک شهر یا روستا و در اقامتگاه‌های بومگردی آن منطقه برگزار خواهد شد.

تبصره ۹- همه اقامتگاه‌های بومگردی می‌توانند درخواست میزبانی این جایزه را به هیات امنا بدهند. هیات امنا نسبت به انتخاب محل برگزاری هر دوره تصمیم‌گیری می‌کند.
تبصره ۱۰- محل برگزاری جایزه به صورت دوره‌ای خواهد بود و تنوع محل برگزاری از اولویت‌های انتخاب محل است.

ماده ۷- نوع و میزان جایزه

جایزه شامل: تندیس، لوح تقدیر و هدیه ویژه است که به منتخبان بخش‌های مختلف مسابقه و از جمله مدیر(ان) اقامتگاه(های) بومگردی برگزیده تعلق می‌گیرد.

تبصره ۱۱- بخش‌های مسابقه، میزان و نوع جایزه در هر دوره توسط هیات امنا تعیین و اعلام می‌شود.
تبصره ۱۲- هیات امنا می‌تواند از مشارکت و حمایت نهادهای دولتی یا خصوصی استفاده کند به شرطی که این نهاد از سرمایه‌گذاران یا مدیران اقامتگاه‌های کاندید در بخش هیات داوران، نباشند.
تبصره ۱۳- در صورتی که هر یک از اعضای هیات امنا یا کمیته داوری در مدیریت یا سرمایه‌گذاری یک یا چند اقامتگاه مشارکت داشته باشند، اقامتگاه آن‌ها تنها می‌تواند در بخش «اقامتگاه منتخب گردشگران» شرکت کند.

ماده ۸- هزینه

هزینه برگزاری مراسم جایزه و تیم‌های اجرایی از طریق دریافت کمک‌های همکاری و نقدی و غیر نقدی تامین می‌شود. نحوه دریافت و هزینه‌کرد توسط دبیرخانه بررسی و تعیین می‌شود.

تبصره ۱۴- هیات امنا می‌تواند به صلاحدید در روند دریافت و هزینه دخالت و تصمیم‌گیری کند.

ماده ۹- تصویب اساسنامه

نسخه ۱.۰ این اساسنامه در یک مقدمه، ۸ ماده و ۹ تبصره در جلسه ۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ به تصویب هیات امنای جایزه بومگردی سیدهاشم رسید.
نسخه ۲.۱ این اساسنامه در یک مقدمه، ۸ ماده و ۱۰ تبصره در جلسه ۲ مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۴ به تصویب هیات امنای جایزه بومگردی سیدهاشم رسید.
نسخه ۲.۲ این اساسنامه در یک مقدمه، ۹ ماده و ۱۴ تبصره در جلسه ۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ به تصویب هیات امنای جایزه بومگردی سیدهاشم رسید.

eco-lodge Ecolodge Hospitality Seied Hashem Prize جایزه بومگردی سیدهاشم اساسنامه سید هاشم طباطبایی

SeiedHashem Festival