Gilgamesh Studio 4


چهارمین نشست از سری نشست‌های از کوره راه تا شاهراه - همراه طاها ولی‌زاده
Holding time: Sun, 18 Nov 2018

Registration Information

Phone: 02166942660 - 02166942659

Price : 200,000 (RLS)
Capacity : 25


نشست چهارم، از سری نشست‌های از کوره راه تا شاهراه 

عنوان: تاریخ مردمی جهان

پژوهشگر: طاها ولی‌زاده

نشانی: تهران، خیابان ستارخان، ابتدای خیابان باقرخان، پلاک ۱۱۴، واحد ۳.

برای شرکت و ثبت نام در این نشست، مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به شماره کارت: ۶۰۳۷۷۰۱۶۵۱۰۸۹۷۶۲ به نام آرش نورآقایی واریز کرده و رسید را به شماره ۰۹۳۰۸۵۷۶۳۵۸ توسط تلگرام ارسال فرمایید.

ecotourism Ecotourism Gilgamesh Iran Iran Touring Tehran بومگردی بومگردی

Related locations