Gilgamesh Studio


نشست‌های یکشنبه گیلگمش؛ از سری نشست‌های از کوره راه تا شاهراه
Holding time: Sun, 28 Oct 2018 till Sun, 09 Dec 2018

Registration Information

Phone: 02166942660 - 02166942659

Price : 300,000 (RLS)
Capacity : 25


نشست‌های یکشنبه گیلگمش؛ از سری نشست‌های از کوره راه تا شاهراه مجموعه رویدادی است که یکشنبه‌های فرهنگی گیلگمش را رقم می‌زند. 

برای شرکت و ثبت نام در این نشست، مبلغ ۳۰۰ هزار ریال به شماره کارت: ۶۰۳۷۷۰۱۶۵۱۰۸۹۷۶۲ به نام آرش نورآقایی واریز کرده و رسید را به شماره ۰۹۳۰۸۵۷۶۳۵۸ توسط تلگرام ارسال فرمایید.

نشانی: تهران، خیابان ستارخان، ابتدای خیابان باقرخان، پلاک ۱۱۴، واحد ۳.

Eco lodge Ecolodge eco-tourism ecotourism Gilgamesh Iran Iran Touring

Related locations