تبلیغ در بانی

Total Capacity: 28 (Persons)

Postal Address : Postal Address Chali Village, Shirgah, Mazandaran Province
Phone : Phone +989012762721
Price per person : 800 - 1.200 thousan RLS
Ecolocation in Urban or Village area : Old texture
Ecolocation in nature : Forest
Wifi : No
A Good Coverage for all Operators Mobile Network coverage

favourite
share

Afzalruar Ecolodge Description

می‌توانيد در اين اتاق‌های ساده و کاهگلی طعم زندگی در خانه‌های روستايی که در باغ‌های پر از درخت بودند رو دوباره، بچشيد و با گردش در دل طبيعتِ بکر جنگل‌های هيرکانی که اقامتگاه در آن واقع شده و تماشای جاذبه‌های طبيعی و تاريخی و آشنایی با فرهنگ و هنرهای مرمانِ اينجا تجربه‌ای لذت‌بخش رو برای خودتون رقم بزنيد.

Ecolodges in city

Ecolodges in province

Location Attractivness
( votes)
60% Complete
Comfort
( votes)
60% Complete
Hospitality
( votes)
60% Complete
Cleanliness
( votes)
60% Complete
Bedding items
( votes)
60% Complete
Bathroom & Shower
( votes)
60% Complete
Price to quality ratio
( votes)
60% Complete
Food & Beverage
( votes)
60% Complete
Acceptability & Parking
( votes)
60% Complete
Nature friendly
( votes)
60% Complete