Gorgan

(City)

GolestanOld Name : Hyrcanian
Name Describtion : Hyrcanian
Population : 329,536
Area : 16,158 (Km2)
Gorgan is connected to the railway network Train Station Kish, Mashhad, Zahedan and Tehran to Gorgan airport has flight Airport

favourite
share

Gorgan City Description

شهری با آب و هوای معتدل و گرم که در آن می‌توان جنگل، کوه، جلگه و دشت، بیابان و تالاب را مشاهده کرد. این شهر مرکز استان گلستان است. دانه‌های روغنی و گندم و جو در اطراف گرگان کشت می‌شوند. بافتی تاریخی گرگان، با ارزش و دارای سبک معماری خاصی است  که وسیع‌ترین بافت تاریخی در شمال محسوب می‌شود. این بافت تاریخی محله‌های زیادی داشته و هر محله برای خود مسجد،‌ تکیه، مدرسه، آب‌انبار و بازار داشته است، که کم و بیش تا امروز شکل خود را حفظ کرده‌اند و به نظر می‌رسد محله میدان از همه قدیمی‌تر باشد،‌ در حال حاضر خانه‌های خاندان باقری و خانه تقوی مرمت شده و معماری خود را از دست نداده است،‌ بیشتر اماکن در بافت تاریخی متاسفانه خراب شده‌اند. 

گوشه گوشه این شهر پر است از جاذبه‌های طبیعی، که از آن‌ جمله می‌توان جنگل‌های نوده‌نمک، گناره، ناهارخوران، هزارپیچ، آبشار زیارت، توکستان و... را نام برد. 

share

Gorgan City Culture

آش کدو و کدو ترش از غذاهای محلی گرگان هستند. در کنار صنایع دستی چون Carpet Weaving ترکمنی و قارچیق، خوراکی‌هایی نظیر کلمبه، رشته‌ به رشته و گلاج، از جمله سوغاتی‌ها شهر گرگان محسوب می‌شوند.