Historical

Tomb of Yaqoob Leith Safari

(Attraction)

Khuzestan DezfulHistorical

favourite
share

Tomb of Yaqoob Leith Safari

آرامگاه یعقوب لیث صفاری نخستین شهریار ایرانی و در ۱۰ کیلومتری شهر دزفول واقع است. قدمت اولیه بنا به دوره تیموری می‌‌‌‌‌رسد و گنبد مضرس (دندانه‌دار) آن بزرگ‌ترین گنبد از این نوع می‌باشد. این بنای ارزشمند در ردیف آثار ملی نیز به ثبت رسیده است. در کنار این آرامگاه باقی‌مانده‌هایی از شهر گندی شاپور نیز دیده می‌شود. سازه اصلی بنا خشت خام است و نقش‌های برجسته و ملات گچ و خاک دارد.

تمامی اطلاعات داده شده در مورد این بنا از سایت گردشگری خوزستان گرفته شده است.