Entertainment Historical religious

Bibi Zeinab Khatoun Shrine Tomb

(Attraction)

South Khorasan BirjandEntertainment Historical religious

favourite
share

Bibi Zeinab Khatoun Shrine Tomb

این مزار در روستای کاهی در پنچاه کیلومتری Birjand ، در مسیر بیرجند به روستای Chenesht  قرار دارد و زیارتگاه و تفریحگاه مردم منطقه است. بنا بر روایت، حضرت زینب (س) از خواهران امام رضا (ع) در این محل دفن است. این بنا ارزش معنوی دارد و فاقد ارزش معماری است.