تبلیغ در بانی

Entertainment Historical religious

Bibi Zeinab Khatoun Shrine Tomb

(Attraction)

South Khorasan BirjandEntertainment Historical religious

favourite
share

Bibi Zeinab Khatoun Shrine Tomb

این مزار در روستای کاهی در پنچاه کیلومتری Birjand ، در مسیر بیرجند به روستای Chenesht  قرار دارد و زیارتگاه و تفریحگاه مردم منطقه است. بنا بر روایت، حضرت زینب (س) از خواهران امام رضا (ع) در این محل دفن است. این بنا ارزش معنوی دارد و فاقد ارزش معماری است.