Nature

Kalsardar Valley

(Attraction)

South Khorasan TabasNature

favourite
share

Kalsardar Valley

این دره در کویر Tabas و در روستای خرو قرار گرفته است.

Morteza Ali Hot water spring و طاق شاه عباسی در این دره قرار گرفته‌‌اند. عرض قسمت ورودی دره بسیار عریض‌تر بوده، اما در بخش بالاتر از دره، طی حرکت در مسیر رودخانه حرکت عرض دره کم می‌شود. حتی در بعضی از نقاط، عرض کف دره به ۱.۵ تا ۲۷ متر می‌رسد. در نقاط مختلف دره تفاوت ارتفاع بالایی وجود دارد. اختلاف ارتفاع از بالای دره چیزی حدود ۶۰ تا ۷۰ متر است.

اشکال فراوان و حفره‌های متفاوتی به خاطر جریان بالا رونده آب، در دیواره رودخانه ساخته شده است. این دره در دشتی صاف و هموار قرار گرفته است، به طوری که اگر شما در دشت راه بروید تا به طور کامل به آن نزدیک نشوید، نمی‌توانید آن را ببینید و دره به طور ناگهانی با اختلاف ارتفاع خود را نشان می‌دهد.