Historical religious

Gonbad sabaz Garden

(Attraction)

Qom QomHistorical religious

Natural Point Natural Point

favourite
share

Gonbad sabaz Garden

این باغ و سه مقبره‌ایی که در آن قرار گرفته است از آثار تاریخی شهر Qom است.
مجموعه باغ گنبدسبز، شامل یک باغچه به نام باغ سبز و سه مقبره با گچبری منحصر به فرد است که با نام دروازه‌ Kashan نیز خوانده می‌شود، گنبدهای این باغ به گنبدهای دروازه کاشان معروف هستند. سه گنبد این مجموعه محل دفن خاندان صفی از فرمانروایان قم در قرن هشتم است. مردم قم این مدفن‌ها را مدفن سعد، سعید و مسعود که از بزرگان و عرب‌های اشعری بودند و از بنا کنندگان شهر قم در دوره اسلامی هستند می‌دانند.

  • یکی از مقبره‌های، مقبره خواجه اصیل‌الدین است که در آن دو تن دفن هستند، از خصوصیات این گنبد می‌توان به دوازده ضلعی بودن آن با طاق نمای تزیینی در هر ضلع اشاره کرد.
  • مقبره دوم، مقبره خواجه علی‌صفی است که این گنبد بین دو گنبد واقع شده است و محل دفن خواجه علی‌صفی دومین فرمانروای خاندان صفی است. در این بنا سه نفر دفن هستند. از نظر معماری این گنبد مانند گنبد خواجه اصیل‌الدین است.
  • گنبد شمالی که در قسمت شمال دو بنای دیگر قرار گرفته است، بدلیل از بین رفتن کتیبه نام بنا کننده و صاحب مقبره مشخص نیست. نمای مقبره از داخل و خارج هشت ضلعی است.
  • آرامگاه علی ابن‌بابویه قمی که پدر شیخ صدوق است، مقبره ایشان شامل گنبد و بقعه، ایوان و صحن و دارای سه حجره است و بالای بقعه گنبدی شلجمی از آثار دوران صفویه به چشم می‌خورد.