فصل مناسب سفر به استان تهران


میانگین دما و بارش استان تهران

سفر به استان تهران در هر فصلی امکان پذیر است چون تنوع آب و هوایی زیادی در جای جای استان حاکم است.

 

میانگین دمای سالانه استان (°c)

میانگین بارش سالانه استان (mm)

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی تهران توریسم سفر سفر فصل سفر گردشگری

شهرهای مرتبط