فصل مناسب سفر به استان خراسان جنوبی


میانگین دما و بارش استان خراسان جنوبی

به دلیل کویری بودن این استان و آب و هوای گرم، بیشتر نقاط این استان در تابستان بسیار گرم و خشک هستند. بهترین زمان سفر از اواسط پاییز تا انتهای فروردین است.

 

میانگین دمای سالانه استان (°c)

 

میانگین بارش سالانه استان (mm)

 

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی بیرجند توریسم خراسان جنوبی سفر سفر فصل سفر گردشگری

شهرهای مرتبط