فصل مناسب سفر به استان سمنان


میانگین دما و بارش استان سمنان

تنوع آب و هوایی استان سمنان، آن را استانی چهار فصل کرده است. تمام فصول می توان به نقاط مختلف سمنان سفر کرد.

 

میانگین دمای سالانه استان (°c)

میانگین بارش سالانه استان (mm)

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم سفر سفر سمنان فصل سفر گردشگری

شهرهای مرتبط