فصل مناسب سفر به استان خراسان رضوی


میانگین دما و بارش استان خراسان رضوی

سفر به استان خراسان رضوی در تمام فصل‌های سال به خاطر داشتن تنوع آب و هوایی امکان ‌پذیر است.

 

میانگین دمای سالانه استان (°c)

میانگین بارش سالانه استان (mm)

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بومگردی توریسم خراسان رضوی سفر سفر فصل سفر گردشگری مشهد

شهرهای مرتبط