فصل مناسب سفر به استان خراسان شمالی


میانگین دما و بارش استان خراسان شمالی

سفر به استان خراسان شمالی در تمام فصل‌ها به خاطر داشتن تنوع آب و هوایی امکان‌پذیر است. بعضی نقاط کوهستانی ممکن است در زمستان برف زیاد و هوای سردی داشته باشند.

 

میانگین دمای سالانه استان (°c)

میانگین بارش سالانه استان (mm)

اکوتوریسم ایران ایرانگردی بجنورد بومگردی توریسم خراسان شمالی سفر سفر فصل سفر گردشگری

شهرهای مرتبط